Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  16.03.2020
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Vi er inne i en tid som ingen kunne forutse for 10 dager siden.

Vi er inne i en tid som ingen kunne forutse for 10 dager siden. Hele vår virksomhet har stoppet opp, alle ledd i verdikjeden gir ikke inntekter. Hesteeierne er de som kommer til å få svi nok en gang. Alle bransjer krever krisepakker. For oss er det så enkelt at uten spill får vi ingen inntekter. Uten inntekter får våre hesteeiere store økonomiske utfordringer, ja hele verdikjeden kan kollapse eller gå konkurs. 

Det er hele samfunnet som nå er i spill, der selvfølgelig de som har stor gjeld og mister sin vanlige inntekt står svakest. Hestenæringen som består av mer enn 16 000 arbeidsplasser og den tredje største kunden for primærnøringene har lett for å forsvinne under den politiske radaren. Denne gangen kan vi ikke forsvinne under den politiske radaren for da er det mye som tyder på at vi ikke kommer på fote igjen. Får vi ikke politiske signaler så vil resultatet være at hester eksporteres eller slaktes i store mengder. Her har politikerne enda en utfordring som må løses.

Det er i slike tider vi må stå sammen og sende det samme budskap til samfunnet rundt oss. Risikoen for en hesteeier som har en hest oppstallet for løp utgjør nærmere 200 000 kroner pr. år når alle sidetjenestene er medregnet. Dette er et beløp som den enkelte først har betalt skatt av, men samtidig ikke får tilbake hverken beløpet eller MVA på 25%.

Dette er bakgrunnen for at vi nå øker presset mot våre politikere for å få slettet statsavgiften, i hvert fall for 2020 og det må skje nå. Gjerne målstyre den slik at den går til høyere premier for resten av året 2020. Det våre politikere må forstå i disse tider er at å erstatte en løpshest som enten selges ut av landet eller avlives vil det ta minst fire år å erstatte. Et slikt signal gitt av våre politikere vil etter min oppfatning få hesteeierne til å holde ut å betale for sine dyr i oppstalling. Dette er svært viktig for å sikre god hestevelferd fremover og i disse tider våre politikeres ansvar.

Grunnlaget for travsportens fremtidige eksistens er at det produseres hester til formålet. Årets avlssesong er i startgropa og får store utfordringer grunnet den oppståtte situasjonen. Det bør innføres tiltak som fører til at hopper blir bedekt med de hingster som er tilgjengelig. Oppdretteren må sikres at det blir avsetning på det føllet som produseres. Tilskudd ved bedekning av hoppe bør innføres umiddelbart. Stimulering av avlsfond for å sikre avsetning på produsert føll, bør vedtas umiddelbart og gjennomføres innen utgangen av august for minimum 2020 og 2021. Det Norske Travselskap trenger midler både på kort og lengre sikt, for å kunne innføre disse helt nødvendige tiltakene som kan sikre fremtidens eksistens grunnlag. Et slikt fond trenger 7 -10 mill. kr. pr. år i to år fremover.

Staten sitt dobbelt regnskap.

Hestesporten skal være en positiv bidragsyter til statskassen. Det prinsippet skal stå fast. Det som er en realitet, er at staten har etter hvert blitt for grådig i sin årelating av denne bransjen. Når en hesteeier kjøper en ny hest gjennomføres dette med kapital som alt er beskattet. Kjøpet krever også innrapportering av 25% MVA som også kommer fra beskattet kapital. Det samme skjer ved at hesten settes på trenerstall der oppstalling pr. år inklusiv MVA utgjør nærmere 200 000 kroner som også er tidligere beskattet kapital. I tillegg til dette krever staten inn 3,33% av brutto omsetning i spillselskapet som utgjør langt over 100 mill.kr pr år. Som det ikke er nok så endrer staten rammebetingelsene for å oppnå større spillsikkerhet, noe bransjen stilte seg 100% bak. Regningen på mer enn 50 mill. kr. fikk næringen. Alle andre næringer ville fått fradrag for MVA og eventuelt underskudd, vi får det ikke. Fortsetter dette så vil grunnstammen i en av landets største næringer i distrikssammenheng forvitre og i verste fall gå til grunne.

Vår vilje til samhold bestemmer fremtiden vår.

Det er i krisetider vi får vår vilje til å hjelpe hverandre satt på prøve. Viljestyrken innen vår bransje har gjennom tidene vist gjennom flere tidligere kriser. Den krisen vi har nå er nok den mest utfordrende vi noen gang har hatt. Det eneste vi kan sammenligne med var når vi fikk virus inn i hestepopulasjonen uten at vi hadde vaksinert. Vi klarte den situasjonen og vi skal klare den vi nå er oppe i. Fra sentralt hold skal vi forsøke å få ut informasjon til hele organisasjonen så raskt som mulig når endringer skjer. Dette gjelder også de endringsforslag Stortinget godkjenner i dag.

Her kan nevnes at de som permitteres får full lønn i 20 dager der arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten resten. Totalt er det 14 midlertidige vedtak som er enstemmig vedtatt. Disse finner dere på stortingets sin hjemmeside.

Mer informasjon kommer etter hvert som vi kan være konkrete fremover.

Med vennlig hilsen
Knut Weum 
Styreleder DNT