Pressemelding: Varsel i DNT og NT

Skrevet av Marius Lundstein,  16.03.2020
Artikkelbilde
Pressemelding.

Med bakgrunn i pågående smittesituasjon i Norge og myndighetenes retningslinjer om arrangementer ble alle travsportslige aktiviteter i Norge stoppet med umiddelbar virkning 13.03.2020, og inntil videre.

En aktivitetsstopp medfører reduserte oppgaver for ansatte i Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Trav AS (NT), i tillegg til en svært usikker likvid situasjon. Derfor har ansatte ved DNT og NT i dag mottatt varsel om permittering. Ledelsen jobber nå med kartlegging av situasjonen og en prioritering av oppgaver.

Det presiseres at en permittering av ansatte vil medføre en redusert tilgjengelighet hos DNT og NT. Derfor ber vi medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige om å innstille seg på at det i tiden som kommer vil bli en langt lengre behandlingstid på de oppgaver som normalt gjennomføres/behandles av DNT og NT.

DNT og NT oppfordrer samtidig driftsselskapene til å ta inn over seg den vanskelige økonomiske situasjonen, slik at de tilpasser seg et så lavt som mulig kostnadsnivå framover.

Det Norske Travselskap / Norsk Trav AS
16. mars 2020