Nytt Avls- og registreringsreglement

Skrevet av Marius Lundstein,  21.03.2020
Artikkelbilde
Styret i DNT har vedtatt nytt avls- og registreringsreglement. Foto: Hesteguiden.com

I går behandlet styret i Det Norske Travselselskap forslag til nytt Avls- og registreringsreglement. 

Styret i Det Norske Travselskap behandlet i går forslag til nytt Avls- og registreringsreglement. Forslag til nytt reglement ble i februar sendt på høring i DNTs organisasjon, og administrasjonen fremla under gårdagens styremøte de innspill som har kommet til reglementet.

Styret diskuterte spesielt forslaget om å endre fristen for når et avkom etter en norskregistrert hoppe må befinne seg i Norge for å få status som norskfødt. I tidligere reglement er fristen 31.desember samme året som føllet er født. I forslag til nytt reglement er denne fristen endret til 30. juni året etter at føllet er født, altså forskjøvet et halvt år frem i tid.

Styret vedtok enstemmig forslag til nytt Avls- og registreringsreglementet med et unntak. Punktene 2.5.a og 2.5.e som omhandler når et utenlandsk født føll skal ankomme Norge for å bli norskfødt. Dette ble vedtatt mot Herbjørnrød sin stemme.

Se det nye Avls- og registreringsreglementet her.