Koronavirus: Viktig informasjon

Skrevet av Marius Lundstein,  11.03.2020
Artikkelbilde
Koronavirus: retningslinjer ved kommende totalisatorarrangementer.

Det Norske Travselskap følger norske helsemyndigheters retningslinjer om koronavirus fortløpende.

Koronaviruset sprer seg til en større del av verden. Det Norske Travselskap følger norske helsemyndigheters retningslinjer og informasjon om koronavirus fortløpende, og vurderer dette ovenfor vår aktivitet og virksomhet. DNT med tilhørende organisasjonsledd og totalisatorbaner må ta sin del av ansvaret for å redusere spredning av viruset. Ut over dette oppfordrer vi alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter til å følge de rådene og retningslinjene som nasjonale og lokale helsemyndigheter setter.
Folkehelseinstituttet - www.fhi.no
Helsedirektoratet - www.helsedirektoratet.no

Se spørsmål og svar ved å trykke her

 


Pressemelding publisert 13. mars kl. 09.40 - Travløp i Norge avlyses: 

Se pressemeldingen ved å trykke her. 

Nasjonale myndigheter gikk i torsdag 12. mars ut med retningslinjer som følge av den alvorlige korona-epidemien. Her fremgår det blant annet at ulike typer arrangementer i første omgang skal stenges inntil 26. mars, det vil si en periode på 14 dager fra og med 12. mars.

Derfor avlyses alle kommende travsportslige aktiviteter i Norge inntil videre med umiddelbar virkning. 

Det Norske Travselskap, Norsk Trav AS  og Norsk Rikstoto kommer med ytterligere informasjon forltøpende. 

Generelle hygieneråd: 

DNT oppfordrer alle arenaer i travsporten om å være nøye med hygiene. Tiltak for å begrense/unngå spredning av virus er: hyppig håndvask, hostehygiene, unngå håndhilsning og annen nærkontakt. På nettsiden til Helsedirektoratet kan man laste ned informasjonsmateriell og plakater med hygieneråd, og vi anbefaler at disse henges opp som informasjon på baner, treningsanlegg og i staller. Se nettsiden her.