Informasjon til selvstendig næringsdrivende

Skrevet av Marius Lundstein,  27.03.2020
Artikkelbilde
Informasjon til selvstendig næringsdrivende i travsporten. Foto: Eirik Stenhaug / Equus Media

Travsporten gir grunnlag for flere tusen arbeidsplasser. På grunn av koronavirus er alle travsportslige aktiviteter stanset inntil videre og dette medfører mye usikkerhet for selvstendig næringsdrivende i travsporten.

På grunn av koronavirus har nasjonale myndigheter måtte foreta svært strenge restriksjoner i samfunnet for å redusere spredning av smitte. Deriblant er alle kultur- og idrettsarrangementer stengt ned, noe som har medført at travsportens aktiviteter er avlyst inntil videre. Dette medfører utfordringer for selvstendig næringsdrivende i travsporten, som for så mange andre bedrifter i Norge. Det Norske Travselskap (DNT) har i samarbeid med Norsk Travtrenerforening (NTTF) samlet opp viktig informasjon til selvstendig næringsdrivende i travsporten. Norsk Travtrenerforening er travtrenernes organisasjon, og representerer 164 travtrenere og bedrifter i Norge.

Hva gjelder i din situasjon som selvstendig næringsdrivende? Norske myndigheter har iverksatt flere tiltak for å forsøke å begrense de negative virkningene for firmaer og enkeltpersoner. Under har vi samlet opp viktig informasjon som kan gi deg svar på de spørsmål du har. Våre kilder til opplysningene er:

www.nav.no

www.regjeringen.no

www.skatteetaten.no

 

Travtreneren – en arbeidsgiver

Hva er det som gjelder i travtrenerens situasjon som arbeidsgiver? Nav har samlet viktig informasjon til selvstendig næringsdrivende med spørsmål og svar. Les mer her.

Egen næringsvirksomhet 

Du er selvstendig næringsdrivende når du driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap. Les hvilke retningslinjer i Nav-systemet som gjelder for personer med egen næringsvirksomhet her.

Økonomiske tiltakspakker 

 Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Les mer om du ulike tiltakene på Skatteetatens hjemmesider ved å trykke her.

Merverdiavgift 

Som tidligere varslet har regjeringen lagt frem forslag på utsettelse av fristen for innbetaling av merverdiavgift. Samme gjelder arbeidsgiveravgiften. Les mer om forslagene her. NB: på nåværende tidspunkt er ikke dette vedtatt i Stortinget enda.

Retting av merverdiavgift og skatt fra 01.01.2017

NTTF har i denne forbindelse fått juridisk bistand til å vurdere det økte merverdiavgiftkravet som kusk/trener har fått i forbindelse med moms-saken. Så langt ser det ikke ut som regjeringens forslag vil omfatte det kravet kuskene/trenerne har fått. Det er imidlertid påpekt av de juridiske vurderingene at kuskene/trenerne bør søke om betalingsutsettelse på dette kravet, hvis dette kan bedre den enkeltes økonomiske situasjon for øyeblikket. Vi presiserer at dette er noe den enkelte kusk/trener må søke om selv.

Hvordan søker man om utsettelse av merverdiavgift?

  • Logg inn på Altinn
  • Trykk på «alle skjemaer» øverst i bildet 
  • Til høyre kommer det opp «Ofte brukte skjema og tjenester» 
  • Trykk på Kontaktskjema skatteetaten - næringsdrivende 

Vi oppfordrer avslutningsvis alle travtrenere og kusker om å holde seg oppdatert på informasjonen som kommer fra nasjonale myndigheter. Situasjonen i Norge endrer seg fra dag til dag, og ting skjer fort. I tillegg ber vi alle om å følge de råd og retningslinjer som gjelder for hindre spredning av koronavirus.

Det Norske Travselskap / Norsk Travtrenerforening