Informasjon til aktive og hesteeiere

Skrevet av Tron Gravdal,  31.03.2020
Artikkelbilde
Denne uken jobbes det med kontakt mot rette myndigheter for å sondere mulighetene for når det kan avvikles travløp med tilpassede «koronatiltak». Foto: Eirik Stenhaug/Equus Media

Som resten av landet har også travsporten stått stille i drøye to uker. Naturlig nok sitter mange aktive og hesteeiere med ubesvarte spørsmål.

Det generelle arrangementsforbudet ble utvidet i forrige uke. Denne uken jobbes det med kontakt mot rette myndigheter for å sondere mulighetene for når det kan avvikles travløp med tilpassede «koronatiltak». En henvendelse angående dette blir sendt tirsdag, og naturlig nok er det oppfølging av dette som får hovedfokus denne uken.

Hva skjer med planlagte løp?

Det kommer en del spørsmål i forhold til løp som er avlyst.

På et generelt grunnlag vil alle løp som blir avlyst i denne perioden ikke bli kjørt på et senere tidspunkt. Dersom vi kommer i gang med travløp innen kort tid vil det gjøres egne vurderinger for helt spesifikke løp. Et løp som det vil kunne være aktuelt å sette opp igjen er HM Kongens Pokalløp.

Samtlige proposisjoner fremover er fjernet fra løpsdagskalender. Det betyr at nye løpsdager vil komme med nye proposisjoner. Som tidligere nevnt vil det også kunne forekomme endringer i terminlisten, antall løp og starttidspunkter i en periode når vi får klarsignal for å starte opp igjen.

Når det gjelder vårens og sommerens storløpsarrangement må det tas en fortløpende vurdering av disse avhengig av lengden på perioden uten travløp, og hvilket regelverk som vil gjelde for publikumsarrangementer utover sommeren. En egen vurdering må også gjøres for de planlagte V75-finalene på Bjerke i juni. Mange av kvalifiseringsløpene er nå innstilt, og det må vurderes om det legges opp til et noe lengre meeting. Dette er naturlig nok også veldig avhengig av lengden på perioden uten travløp.