Informasjon angående innmelding

Skrevet av Tron Gravdal,  22.03.2020
Artikkelbilde
Informasjon angående innmelding. Foto: Hesteguiden.com

Beslutningen som kom fra myndighetene 12. mars, om at samtlige kultur- og idrettsarrangement fram til og med 26. mars skulle avlyses berørte også avvikling av travløp.

Foreløpig er det ikke avklart hva som skjer etter 26. mars. DNT, Norsk Trav og Norsk Rikstoto vil bruke de første dagene i kommende uke til å avklare hva som skjer videre med de terminfestede travdagene. Om vi skal få muligheter til å få avviklet travløp fra fredag vil dette være med svært stramme smittevernstiltak. Forslag til tiltak er beskrevet i henvendelse til aktuelle myndigheter, og vil bli gjort godt kjent for samtlige aktører innen første løpsdag etter tidspunkt for klarsignal fra myndighetene om å kunne avvikle travløp igjen.

Mandag skulle det opprinnelig være innmelding til løpsdagene på Jarlsberg fredag 27. mars og Bjerke lørdag 28. mars. Deretter følger det planlagte innmeldingsdager i tur og orden. Vi velger i denne situasjonen og fjerne samtlige løpsdager som har sine innmeldingsdager kommende uke fra løpsdagskalenderen.

Dersom det blir gitt klarsignal til å kjøre travløp fra og med 27. mars kan det bli endringer i arrangørbaner, og det vil lages nye proposisjoner.

Obs! I den ekstraordinære situasjonen vi er inne i kan det forekomme endringer både i proposisjoner, terminliste, tidspunkt for stevnestart, avviklingsskjemaer og innmeldings-/starterklæringstidspunkt i den første perioden etter oppstart. Nærmere informasjon om dette vil komme fortløpende.