22 ansatte permitteres i DNT og NT

Skrevet av Marius Lundstein,  19.03.2020
Artikkelbilde
22 ansatte permitteres i DNT og NT.

Fra og med fredag 20. mars permitteres totalt 22 ansatte i Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Trav AS (NT). – Dette er en dramatisk situasjon, forteller generalsekretær i DNT Svein Morten Buer.

På grunn av pågående korona-epidemi i Norge er alle travsportslige arrangementer i Norge stanset inntil videre. Dette får store konsekvenser for hestesporten i Norge som er en viktig næring, sport, fritidsaktivitet og hobby for tusenvis av nordmenn.
– I den store sammenhengen handler dette om vår helse og våre liv. DNT og NT følger myndighetenes retningslinjer og vil bidra så godt vi kan. Samtidig får dette dramatiske konsekvenser for travsporten og dens næring, forteller Buer som er bekymret for den likvide situasjonen i travsporten. – Når våre aktiviteter stopper, reduseres også våre inntekter. Derfor tar vi nå drastiske grep og permitterer store deler av vår stab. Våre servicefunksjoner ovenfor hestefolket vil med det bli kraftig redusert. Det er beklagelig, men nødvendig gitt situasjonen.

Travhesten er en mangfoldig verdiskaper som bidrar på flere forskjellige samfunnsområder. Les om hva hesten bidrar til ved å trykke her.

DNT og NT permitterer

Fra og med fredag 20. mars permitteres totalt 22 ansatte i DNT og NT. Med dette sitter DNT igjen med 5,2 årsverk og NT 1,6 årsverk. Dette får direkte konsekvenser på organisasjonenes daglige drift, og i tiden som kommer fremover må det beregnes lang behandlingstid på DNTs og NTs oppgaveområder:

  • Registreringer: DNT gjennomfører i dag ulike registreringer på tvers av ulike områder i travsporten, det være seg i avl, sport og hestevelferd. Her vil oppgaver i en periode bli prioritert bort, mens det generelt sett må beregnes lang behandlingstid.
  • Sport: Det er for tiden ingen løpsaktivitet, og derfor er alle oppgaver tilknyttet dette stanset midlertidig. Blant annet innebærer dette at arbeidet rundt løpsutskriving er satt på pause. Mye av grunnarbeidet for bulletinen mai / juni er utført. Dette gjenopptas straks vi får klarsignal til å kjøre travløp. Da vi ikke vet når eller i hvilken form løpsaktiviteten gjenopptas, kan man komme til å ta i bruk ekstraordinær løpsutskriving i oppstartsfasen. I praksis kan det bety at om vi kommer i gang med løp i mars / april, kan eksisterende proposisjoner bli erstattet med nye.
  • Organisasjon, rekruttering og medlem: Det er full aktivitetsstopp i organisasjons- og rekrutteringsaktiviteter, som eksempelvis ponnitrav og Til Start. Administrative ressurser for forbund og lag er inntil videre stanset.

Det er ressurser, dog i begrenset omfang, for å ivareta avlsarbeidet i DNT.

Følger situasjonen tett og jobber kontinuerlig med løsninger

Per Dag Hole, daglig leder i Norsk Trav AS, forteller at totalisatorbanene i Norge har permittert ansatte og det er kun helt nødvendige oppgaver som blir ivaretatt. – Næringen er nå truet. En viktig oppgave fremover nå er å få oversikt over økonomien på den enkelte totalisatorbane, i tillegg til å sørge for at vi kan være operative igjen så snart myndighetene tillater det, forteller Hole.

Travåret 2020 blir unormalt for oss alle, og DNT sin ledelse har medfølelse med alle som blir rammet. Nå må vi stå sammen og jobbe hardt for å sikre travsporten inn i en ny fremtid.