Nye løpsdager samt info om start-tider

Skrevet av Tron Gravdal,  11.05.2020
Artikkelbilde
Korona-travet ruller videre med folketomme arenaer. Biri Travbane er vertskap for kveldsarrangementet søndag 31.mai. Dette arrangementet avslutter en lang og innholdsrik 1.pinsedag.

I samarbeide med Norsk Rikstoto har DNT/Norsk Trav nå lagt opp til ytterligere tre nye løpsdager i perioden frem mot 15. juni. Deretter planlegges det å gå tilbake til normal terminliste.

Nye løpsdager:

Den første av disse tre løpsdagene kommer allerede på Bjerke lørdag 23. mai. Da legges det opp til en «Breddeløpsdag» på formiddagen. Sulkyløpene denne dagen vil forbeholdes kusker som kjørte maks 400 løp i 2019. Nesten alle løpene har avvisning etter siste startdato, og poengbegrensning. Løpene går med maks 12 hester pr. løp og sju faste premier. Det kjøres med førstepremier på kr 12.000 denne dagen. Denne dagen vil forhåpentligvis en del av det hestemateriellet som ikke har kommet med i løp den siste tiden kunne få en ekstra mulighet.

Ett lignende opplegg legges det opp til i Bergen mandag 25. mai. Der legges det i utgangspunktet opp til ettermiddagstrav. Løpene vil i noe mindre grad være stengt på poeng, men datoavvisningsprinsippet vil i stor grad benyttes.

Den tredje «nye» løpsdagen kommer som fransk lunsj på Bjerke mandag 8. juni.

Start-tidspunkter:

Det har kommet en del tilbakemeldinger på starttidspunktene i den perioden vi nå er inne i. I perioden med «Koronastengt» travsport har det vært stor interesse for å spille mot norske løp fra utenlandske aktører. For å optimalisere inntektsgrunnlaget har det derfor vært kjørt på litt andre starttidspunkter enn vi er vant til. For noen passer det bra med ettermiddagstrav, mens for andre passer kveldstrav bedre. Klart størst diskusjon knytter det seg til de relativt sene kveldsarrangementene. Når det gjelder V75 har det i den perioden hvor vi kun avvikler sju løp på norsk bane blitt gjort et valg om å legge dette til kveldstid. Dette er planlagt gjort for perioden fra og med 2. mai og frem til og med løpsdagen på Forus 6. juni. Etter dette går vi tilbake til «normalt» stevneavviklingstidspunkt for V7. Dette gjøres samtidig som vi øker antall løp, og dermed har et fullgodt eget spilltilbud på lørdagene.

Søndag 31. mai avvikles Solvallas Elitlopp. Siden Elitloppet i år vil arrangeres uten publikum valgte Svensk Travsport og Solvalla å legge stevnet senere enn normalt. I Norge var det allerede terminfestet to løpsdager denne dagen. Med det prekære behovet for startmuligheter ønsker vi selvsagt at begge disse løpsdagene kan avvikles. Derfor er det besluttet å avvikle en løpsdag i forkant av stevnet på Solvalla og en i etterkant av Solvallas stevne. Det betyr at Biri får spesielt sen stevnestart denne dagen, men vi valgte å gå for den løsningen da det er pinsehelg og fridag for mange på mandag. Ved denne plasseringen av stevnet vil det ligge til rette for unik oppmerksomhet og potensielt svært god omsetning mot løpene på Biri.

De aktive har stilt opp på en veldig positiv måte for å bidra til god inntjening for hestesporten i den tiden vi er inne i. Vi håper derfor også at dette kan gjelde for løpsdagen på Biri 31. mai. En god inntjening sørger som kjent for mere midler tilbake til sporten, og slik det planlegges nå vil vi kunne få til et noe forbedret og stabilt premienivå utover i 2020.