Premieøkninger fra 1. juli

Skrevet av Tron Gravdal,  28.05.2020
Artikkelbilde
Premieøkninger fra 1. juli. Foto: Hesteguiden.com

Under dagens styremøte i Norsk Trav AS ble det vedtatt endringer i premiebudsjett fra 1. juli. 

I tråd med tidligere signaler gitt av styret i Norsk Trav AS blir det iverksatt fire tiltak;

-        Styrking av premienivået i V75

-        Styrking av premienivået i V75-Bonus

-        Sikring av superdager på banene Forus, Bergen og Leangen

-        Bedret premienivå i hverdagstravet gjennom en heving av standard premieskala

I V75 ble premienivået hevet med 120.000 kroner pr løpsdag da V75-stevner på norske baner ble gjenopptatt fra og med lørdag 2. mai. Dette premienivået videreføres ut året.

På V75-Bonus-dager høynes premiebudsjett med kr 24.000 pr løpsdag. Det gir i utgangspunktet to løp med førstepremier på kr 20.000, tre løp med førstepremier på kr 22.000, to med førstepremier på kr 24.000, samt ett ekstraløp med førstepremie på kr 15.000 pr. dag.

Superdager på Forus, Bergen og Leangen sikres ut året. Utover budsjett for normal V65-dag ligger det kr 50.000 ekstra pr. dag på disse løpsdagene. Det legges opp til at det avvikles en superdag pr. måned pr. bane fra og med juli og ut året.

På hverdagstrav (V65) løftes standard førstepremier til kr 15.000. Samtidig legges det opp til breddepremiering på hverdagstravet (i løp med førstepremier på kr 15.000 og mindre), gjennom at eventuelle 7ende- og 8endepremier premieres med kr 2.000.

Det vil gi følgende premieskala; 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-3.000-(2.000)-(2.000).

I løp med kr 15.000 eller mindre brukes det breddepremiering etter følgende oppsett;

8 eller færre startende; 5 premier

9-11 startende; 6 premier

12-13 startende; 7 premier

14-15 startende; 8 premier

Med det nye premieoppsettet legges det opp til seks løp med førstepremier på kr 15.000, samt to løp med førstepremier på kr 12.000. Dette gir ett premiebudsjett pr. løpsdag på kr 292.000. Det er en økning på drøyt kr. 20 000 pr. løpsdag.

Under koronaperioden har det vært avvist mye hest, og i enkelte klasser (grunnlag) har det vært vrient å komme med i løp. Derfor settes det av midler til å kunne dele løp ved behov i tiden som kommer.

Mønstringsløp

Det ble besluttet at det skal avvikles mønstringsløp med godtgjørelse for ett godkjent løp. Denne godtgjørelsen blir på kr 5.000. Hver hest kan starte inntil to løp. Mønstringsløpene avvikles i perioden fra og med 1. juli til og med 30. november.