Krav om registrert spill ved totalisatorbaner

Skrevet av Norsk Rikstoto ,  19.05.2020
Artikkelbilde
Krav om registrert spill ved totalisatorbaner i Norge.

Fra 01. januar 2021 skal spill ved norske totalisatorbaner foregå registrert.  

Norsk Rikstoto fikk 14. september 2016 konsesjon for å arrangere totalisatorspill. Konsesjonen strekker seg til 31.12.2021. Et viktig premiss i konsesjonen er at Norsk Rikstoto skal formidle totalisatorspill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av spillene. Et vilkår i konsesjonen er at alt spill skal foregå registrert, dette ble innført 1. januar 2018 med unntak av spill på totalisatorbane.

Norsk Rikstoto har – i henhold til konsesjonsvilkårene – gjennomført en risikovurdering og vurdering av tiltak for å redusere risikoen for uheldig spilleadferd ved banespill. Dette arbeidet er nå sluttført og det er konkludert med at også banespill – med virkning fra 01.01.2021 – skal foregå registrert. Dette gjøres med henvisning til krav i konsesjonen om at vi skal gjøre tiltak for å redusere risikoen for uheldig spilleadferd, samt bidra til å redusere risikoen for hvitvasking.

Norsk trav- og galoppsport er populært også utover landets grenser og har mange tilhengere og kunder fra utlandet. For å kunne ha et tilbud til disse ved besøk på norske baner, vil vi utarbeide løsninger for «gjestespill». Disse vil være ferdige senest i Q1 2021.

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet og en overordnet økonomisk styring av hestesporten.

Norsk Rikstoto skal være en vesentlig bidragsyter til å sikre utviklingen av hestehold og hesteavl i Norge.