Endring i forskrift om karantene

09.05.2020
Artikkelbilde

Helsedirektoratet har varslet DNT om at det er foretatt endring i unntaksbestemmelsene om karanteneplikt.

Siden mars har travsportens utøvere vært underlagt karanteneplikten som har vært gjeldende ved innreise til Norge. Helsedirektoratet har nå varslet at det med virkning fra 7. mai er foretatt endringer i unntaket fra Covid-19-forskiften, noe regjeringen bekjentgjorde under sin pressekonferanse torsdag kveld.

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge, eller Finland og Norge, under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.

Endringen betyr at våre næringsdrivende utøvere kan utføre sitt arbeid på travbaner i Norge selv om de har deltatt på travløp i Sverige eller Finland de siste 10 døgn. Forbudet mot å bruke treningsanlegg eid eller finansiert av DNT, dets organisasjonsledd  eller eide aksjeselskaper, oppheves også for denne gruppen.

Det betyr at vi snarest vil foreta endringer i egenerklæringsskjema som gjenspeiler denne endringen.

Dette innebærer også at DNT vil gjenoppta virksomheten med utstedelse av startpapirer til Sverige.