Budsjettjusteringer i DNT

Skrevet av Marius Lundstein,  28.05.2020
Artikkelbilde
Budsjettjusteringer i DNT.

Som et resultat av bortfallet av statsavgiften har styret i DNT i dag foretatt justeringer i budsjett for 2020.

Selv om det har blitt gitt fritak for statsavgiften på totalisatorspill i 2020 er økonomien til norsk travsport anstrengt og usikker. Signaler om spillgrenser og usikkerhet om hva som skjer med statsavgiften framover forsterker dette. I en usikker tid, spesielt med tanke på fremtidige rammebetingelser, ønsker ikke Det Norske Travselskap (DNT) å bruke penger før de er tjent. DNT er imidlertid opptatt av å gi sporten en så stor forutsigbarhet som mulig. Premier har blitt pekt på av de aktive som det viktigste virkemiddel for ekspansjon og positivitet i sporten. Derfor har styret i DNT i første omgang prioritert midler til premieøkning.

Under styremøtet i DNT i dag ble det fattet vedtak om at 40 millioner kroner settes av til sporten gjennom midler til hesteeier- og oppdretterpremier, samt avlsstimulerende tiltak. Avsetningen til premier fordeles på premiefond og til premiematrisen for 2020 som vil bli forvaltet av Norsk Trav AS.

Det er i tillegg satt av 2,3 millioner kroner til lokale banebidrag i 2020 som forvaltes av DNTs DU-utvalg.