Travsportens aktiviteter etter 15. juni

Skrevet av Marius Lundstein,  05.06.2020
Artikkelbilde
Travsportens aktiviteter etter 15. juni. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Fra 15. juni har myndighetene signalisert endringer i de nasjonale bestemmelsene for koronapandemien. Med bakgrunn i disse endringene forberedes nye føringer for travsportens aktiviteter.

Travsportens aktiviteter har vært gjenstand for gradvis gjenåpning, på lik linje med andre aktiviteter i samfunnet. Med forbehold om fortsatt begrenset smittespredning i Norge har myndighetene signalisert at de fra 15. juni vil komme med endringer i de nasjonale bestemmelsene for koronapandemien. Blant annet er det signalisert en økning i antall personer som tillates i en gruppe på et arrangement.

Med bakgrunn i dette forbereder DNT og Norsk Trav nå ytterligere åpning av travsportens aktiviteter. For organisasjonsaktiviteter vil dette eksempelvis gjelde lokalkjøringer/premiekjøringer og rutineløp. Det presiseres at vi er i en forberedelses-fase, og at ingen ting er fast bestemt før etter myndighetene har kommet med sine endringer.

Bestemmelser for totalisatorstevner – «smittevern på travbanen»

Siden totalisatorstevnene startet opp 19. april har det foreligget spesifikke bestemmelser for gjennomføring av totalisatorløp. Se «smittevern på travbanen» her.

Det vil også fra 15. juni være spesifikke bestemmelser for gjennomføring av totalisatorstevner rettet mot utøvere som skal oppholde seg i hesteringen. Det kan imidlertid komme enkelte oppdateringer som er tilpasset de eventuelle nye endringene i de nasjonale bestemmelsene. Dette vil vil i så fall kommuniseres etter at nye nasjonale retningslinjer er offentliggjort. 

Publikum på travbanene

Norsk Trav jobber nå sammen med totalisatorbanene gjeldende spørsmålet om hvorvidt det kan tillates publikum på travbanene, og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å kunne få til dette. Det jobbes derfor for å kunne ha publikum, innenfor gjeldende bestemmelser for koronapandemien, fra og med 15. juni. Endelig avklaring vil det komme beskjed om etter at nye retningslinjer fra myndighetene er kommunisert.

Den lokale helsemyndigheten

I henhold til signaliserte endringer ovenfor gjør vi oppmerksom på at det for travsportens aktiviteter, som på lik linje med øvrig idrett og sport i samfunnet, kan være lokale forskjeller hva gjelder tillatelser og/eller restriksjoner. Hva en kommune kan tillate av aktivitet i sitt område avhenger naturlig nok av smittesituasjon i kommunen. Derfor må vi forberede oss på at det kan bli forskjeller i hva som kan tillates i en kommune, kontra en annen.