Sonderingsmøte mellom Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund

Skrevet av Buskerud Travforbund / Vestfold Travforbund,  05.06.2020
Artikkelbilde
Pressemelding fra Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Sonderingsmøte mellom Buskerud og Vestfold Travforbund ble avholdt på Drammen travbane torsdag 7. mai 2020 med formål sammenslåing av forbundene.

Til stede på møtet var Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Roger Hansen og Gunnar Flåten. 

Bakgrunn er samtaler mellom forbundslederne Endre Storhaug og Gunnar Flåten. Styrene i Buskerud og Vestfold Travforbund har enstemmig tilsluttet seg at det skal forhandles videre for å utrede muligheten for å samle seg i et felles forbund. Styreleder i Det Norske Travselskap Knut Weum er løpende orientert. Weum ser positivt på en sammenslåing med tanke på rasjonaliseringsgevinster og effektiv drift til norsk travsports beste.

Formålet er å utrede grunnlaget for en fusjon av forbundene med tilhørende selskap. Etter nedleggelsen av driften ved Drammen Travbane ønsker Buskerud å samle seg om Jarlsberg Travbane som sin lokale totalisatorbane. Vestfold ønsker tilførsel av frisk kapital for nødvendig ombygging av Jarlsberg Travbane. Forbundene har allerede et godt samarbeid med felles forbundssekretær og bruk av felles banemester på løpsdagene.

Buskerud vil frigjøre betydelige midler ved omregulering og salg av eiendommen Drammen Travbane ved Åssiden. Primært skal midlene tilfalle det lokale travet ved oppjustering av eksisterende treningsanlegg og til etablering av et tenkt hestesportsanlegg på Ringerike. Salget forventes i tillegg å kunne utløse store summer til fellesskapet i travsporten. En andel av dette kan investeres i utviklingen av Jarlsberg Travbane i Tønsberg.

På Jarlsberg er det planlagt å snu banen, slik at både publikum og de aktive samles på dagens stallside. Eksisterende publikumsfasiliteter er i stor grad allerede omgjort til næringsarealer med gode årlige leieinntekter. Det skal bygges et fullverdig moderne travsportsanlegg med treningsstaller og luftegårder etc. Det meste av banens arealer ligger på en evig varende gunstig leiekontrakt med Stamhuset Jarlsberg Hovedgård. Det er en forutsetning for leien at arealene disponeres til hesterelatert virksomhet.

Det tas sikte på en 100 % sammenslåing av forening, næring og eiendom, med likeverdig eierskap.

Begge parter gir uttrykk for at dette er en såkalt «vinn vinn» situasjon for forbundene med en betydelig opp-side for norsk travsport.

Veien videre: Travlagene ble informert på forbundenes generalforsamlinger 2. og 3. juni. Det iverksettes en grundig behandling i organisasjonen der alle blir hørt. En eventuell beslutning om sammenslåing krever to påfølgende generalforsamlingsvedtak. De to partene diskuterer videre praktiske utfordringer med en eventuell sammenslåing av forretningsdelen og eiendommene.

 

Endre Storhaug                                     
Leder Buskerud Travforbund                    
Tlf 92253318         

Gunnar Flåten
Leder Vestfold Travforbund
Tlf 90551910