Reviderte forbuds- og karenstidsbestemmelser

Skrevet av Anne Wangen,  18.06.2020
Artikkelbilde

DNTs Forbuds- og karenstidsbestemmelser er revidert, endringene gjelder fra 1. juli 2020

Beregning av karenstidens slutt

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) har besluttet å harmonisere regelverket rundt beregning av karenstidens slutt i trav- og galoppsporten i Skandinavia. Som følge av dette endres ordlyden i DNTs Forbuds og karenstidsbestemmelser med virkning fra 1.juli 2020.

Fra 1. juli 2020 gjelder følgende ved start i hele Skandinavia:

Karenstidene er å betrakte som minimumsfrister og regnes fra tidspunktet for avsluttet tilførsel av legemiddel eller stoff, eller avsluttet annen behandling, frem til tidspunkt for første totalisatorløp den dagen hesten skal starte. Dersom hesten skal starte i løp som avvikles før ordinære løp, eksempelvis ponniløp, mønstrings- og prøveløp, gjelder en minimum karenstidsfrist fra avsluttet behandling til starttidspunktet i det løpet hesten skal delta i.

Hvis en hest eksempelvis behandles en lørdag kl. 14:00 med en substans som har karenstid på 7 døgn, vil denne hesten ikke kunne starte lørdagen etter dersom løpsdagen begynner kl. 13:00, selv om løpet hesten skal delta i ikke starter før kl. 15:00.

Likeledes vil en ponni som skal delta i ponniløp samme løpsdag, der ponniløpet starter kl. 12:00 – altså før selve løpsdagen, ikke kunne delta dersom den ble behandlet med et produkt med 7 dagers karenstid etter kl. 12:00 lørdagen før.

 

Karenstid for glukosamin som fôrtilskudd fjernes

Glukosamin er klassifisert som legemiddel til mennesker, og fôrtilskudd inneholdende glukosamin til hest har derfor hatt 96 timers karenstid. Nå har Legemiddelverket kommet med en tydeliggjøring, der det fremkommer at glukosamin i fôrtilskudd ikke bedømmes som legemiddel for dyr. Som følge av dette fjernes karenstiden for glukosamin i fôrtilskudd til hest.

Vær likevel obs på at intet annet enn vanlig fôr og vann bør gis på løpsdagen, og utvis generell forsiktighet ved bruk av fôrtilskudd.

Andre, mindre endringer og tilføyinger i listen er markert med rød skrift.

Klikk her for å se den reviderte utgaven av DNTs Forbuds og karenstidsbestemmelser, den er også tilgjengelig under "Lover og reglement" og "Hestevelferd"