Mønstringsløpsbestemmelser 2020

Skrevet av Tron Gravdal,  22.06.2020
Artikkelbilde

Styret i DNT har vedtatt at det skal utbetales godtgjørelse for ett (1) godkjent mønstringsløp for hester født 2018.

Årets mønstringsløpsbestemmelser inneholder følgende endringer sammenlignet med fjorårets bestemmelser: 

  • Mønstringsløpene starter opp fra og med 1. juli, og må være avviklet senest 30. november.
  • Hver hest kan gjennomføre maksimalt to mønstringsløp, der det utbetales godtgjørelser for maksimalt ett godkjent løp.
  • Mønstringsløpsperioden gjennomføres med det samme tidskravet for hele perioden, tilpasset henholdsvis varmblods- og kaldblodshester (én tidsperiode). 
  • Tidskravet for kaldblodshester er lempet ved at øvre tidsramme for å få godkjent er satt til 2.10. Dette er gjort for å harmonisere med de krav som gjelder for svenskfødte kaldblodshester. 

Her kan du lese hele regelverket.