Løpsbulletinen for juli og august er klar

Skrevet av Tron Gravdal/Jan-Inge Ringen,  11.06.2020
Artikkelbilde
Løpsbulletinen for juli og august inkluderer blant annet årets NM-løp for både kaldblods og varmblodshester - Ferrari B.R.er tittelforsvarer blant varmblodet.(Foto. Hesteguiden.com)

Løpsbulletinen for juli og august sendes i trykken torsdag 11.juni og løpsdagskalenderen for samme periode tilgjengeliggjøres fortløpende frem i mot helgen. I saken under finner du link til utgaven.

Sportssjefen hilser travfolket god sommer med følgende tanker rundt tiden vi er inne i:

Positive signaler i en utfordrende periode

Endelig har vi kunnet lage en løpsbulletin igjen, og forhåpentligvis skal vi denne gangen avvikle de løpsdagene og løpene som publiseres. Vi hadde bare kommet snaut to uker ut i mars, og ikke gjort unna mange løpsdagene i årets andre bulletin da Koronapandemien satte en bråstopp for hele verdenssamfunnet, norsk travsport inkludert. Når vi forsiktig kom i gang igjen drøye fem uker senere var det med klare begrensninger. Ut april, gjennom hele mai og halvveis inn i juni har vi avviklet våre travdager med disse koronareglene. Dermed ble det heller ikke laget noen løpsbulletin for mai og juni.

Fra 15. juni legger vi opp til normal produksjon igjen hva gjelder antall løp, og vi går tilbake til opprinnelig terminliste. Dermed er det også viktig at trenere og hesteeiere igjen kan få sjansen til å planlegge med en komplett løpsbulletin i hånden eller på skjermen.

For de aktive var perioden uten travløp krevende. Da var det desto mer hyggelig at det kom et par gledelige nyheter. Dels gjennom budskapet i forhold til fremtidig organisering av Norsk Rikstoto, og ikke minst vedtaket om fritaket for totalisatoravgiften i 2020. Det sammen med at vi har en del innsparte midler i premiematrisen gjør at vi har kunne gjøre noen tiltak hva gjelder premier fra og med 1. juli. 

I tråd med tidligere signaler gitt av styret i Norsk Trav AS blir følgende fire tiltak iverksatt;

-        Styrking av premienivået i V75 (her fortsettes nivået som er brukt siden 2. mai)

-        Styrking av premienivået i V75-Bonus

-        Sikring av superdager på banene Forus, Bergen og Leangen

-        Bedret premienivå i hverdagstravet gjennom en heving av standard premieskala

Under koronaperioden har det vært avvist mye hest, og i enkelte klasser (grunnlag) har det vært vrient å komme med i løp. Derfor settes det av midler til å kunne dele løp ved behov i tiden som kommer.

Du kan lese mer om premieøkningene her:http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2020/Mai/Premieokninger-fra-1-juli/

Forvaltningen av totalisatoravgiften inneholder mange elementer. Et svært viktig tiltak er at det settes av midler på premiefond. Det finnes definitivt noen utfordringer også i fremtiden, og midler på premiefond gir oss en bedre mulighet til å kunne opprettholde dagens premienivå, og forhåpentligvis også kunne bedre det gradvis. 

Det er satt av midler til ulike tiltak for å unngå en kraftig nedgang i antall bedekninger i et utfordrende år. Blant annet gjennom et drektighetstilskudd.

Gledelig er det også å kunne meddele at det legges opp til å kunne få utbetalt en liten godtgjørelse for ett godkjent mønstringsløp. Fortsatt mindre enn det har vært tidligere, men bedre enn ingen godtgjørelse slik det var i utgangspunktet for 2020.

Avslutningsvis er det grunn til å minne travfolket om at koronasituasjonen ikke er over. Det blir en spesiell sommer hvor det vil ligge begrensninger i antall personer som får slippe inn på travbanene våre. Det betyr at flere av våre største løp må gå med (mest trolig) ett svært begrenset antall tilskuere. Det betyr at det fortsatt vil ta noe tid før alt er normalisert. 

Samtidig er det viktig å skryte av trenere, oppassere og eiere som har støttet solidarisk opp om de vedtatte tiltakene. Det har gjort at vi har kunnet gjennomføre travløpene uten at det har kunnet hevdes at vår aktivitet har vært avviklet med økt smitterisiko. 

 Tron Gravdal, Sportssjef Norsk Trav As

E-mail: mailto:tron.gravdal@travsport.no

Klikk her for å laste ned løpsbulletinen for juli og august