Endring i retningslinjer for travsport

Skrevet av Marius Lundstein,  12.06.2020
Artikkelbilde
Endring i retningslinjer for smittevern gjeldende travsportslig aktivitet.

Nasjonale myndigheter bekreftet i dag at det fra 15. juni vil tillates inntil 200 personer på offentlige arrangementer.

I dag bekreftet nasjonale myndigheter at det fra mandag 15. juni vil tillates inntil 200 personer på offentlige arrangementer. Som tidligere annonsert vil DNT og Norsk Trav med bakgrunn i denne endringen oppdatere retningslinjene for travsportslig aktivitet. Førstkommende søndag, etter løpene på Bjerke Travbane, vil det publiseres nye retningslinjer her på www.travsport.no under temasiden for koronavirus. De nye retningslinjene er bygget opp på følgende måte:

Veileder for all travsportslig aktivitet

Det er laget en veileder som gjelder for all travsportslig aktivitet. Denne veilederen legger føringer og gir råd for hvordan aktiviteter og/eller arrangementer skal gjennomføres, og den baserer seg på fire hovedregler:

 • Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på aktiviteter/arrangementer
 • Man skal holde avstand til hverandre og unngå fysisk nærkontakt
 • Sørg for god hygiene
 • Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet

Videre er veilederen bygget på det lokale ansvaret. Dette innebærer at organisasjonsledd og tilsluttede selskaper kan gjennomføre den aktiviteten de måtte ønske, innenfor de retningslinjer som nasjonale og lokale myndigheter tillater. Dette være seg lokalkjøringer, rutineløp, hestens dag etc.

Tilleggsbestemmelser for personer som skal oppholde seg i hesteringen under et totalisatorstevne

Travsportens utøvere har siden totalisatorløpene startet opp igjen forholdt seg til retningslinjene i «smittevern på travbanen». Det vil fortsatt være egne bestemmelser i tillegg til veilederen for personer som skal oppholde seg i hesteringen i forbindelse med totalisatorløp. Dette er bestemmelsene som sportens utøvere særlig må merke seg fra 15. juni:

Før du ankommer travbanen

 • Det tillates inntil to personer per hest, inklusiv sjåfør/hestetransportør. Ved flere hester fra samme trenerstall tillates en person per hest fra hest nummer to. Hvem som skal følge hesten skal meldes fra til banen du skal besøke senest dagen før stevnet. Banene fører navnelister over personer som skal ankomme banens område, og kun de som har meldt ankomst vil kunne få komme inn i hesteringen.
 • Ved å entre hesteringen bekrefter man å følge hovedreglene i veileder for smittevern i travsporten. Alle som ankommer banen skal kunne bekrefte sin identitet med ID. Ha derfor med deg ID under hele tiden du oppholder deg i hesteringen

På banen

 • Hesteringen er kun tillatt for personer som er nødvendig for å kunne avholde totalisatorløpene. Personer ut over dette har ingen adgang.
 • Man skal holde avstand til hverandre og unngå grupperinger.
 • Kuskene skal hente hestene i påselingsboksene, og kjøre hesten tilbake i boksen etter varming og løp. Bytte av hest mellom kusk og oppasser/trener skal ikke skje i hesteringen. Denne bestemmelsen gjelder også for hester som er oppstallet på travbanen.
 • Kusker skal skifte klær i transport/bil, og skal benytte hansker.
 • Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres etter hver gang de er i bruk. Banens personell sørger for jevnlig desinfisering av kontaktpunkter, eksempelvis spader og koster.

Det vil fortsette å være smittevernombud i hesteringen som følger opp at alle bestemmelser etterleves og forsikrer at det er en trygg arbeidsplass for alle utøvere.

 

Alle retningslinjene publiseres her på travsport.no søndag kveld.