Klasseløpsauksjon: Visning av åringer

Skrevet av Marius Lundstein,  28.07.2020
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto. Foto: Hesteguiden.com

I forbindelse med at Klasseløpsauksjonen i år gjennomføres som en internettauksjon, tilbys det at påmeldte åringer kan vises frem på banene i tilknytning til en løpsdag. 

Terminlisten for visninger ble publisert i en nyhetssak på DNTs hjemmeside den 11.juni 2020, og er som følger:

Bane

Ukedag

Dato

Løpsdag

Start 1.løp

Biri

Søndag

9.august

Kveldstrav

18.15

Momarken

Tirsdag

11.august

Kveldstrav

18.55

Jarlsberg

Fredag

14.august

Kveldstrav

18.55

Forus

Lørdag

15.august

V75

14.10

Sørlandet

Søndag

16.august

Kveldstrav

18.15

Leangen

Mandag

17.august

Kveldstrav

18.55

Klosterskogen

Torsdag

20.august

Kveldstrav

18.55

Bjerke

Lørdag

22.august

V75

14.10

Bergen

Søndag

23.august

Kveldstrav

18.15


DNT ønsker at visningene skal bli en god arena for både selger og kjøper av åringer, ved at oppdrettere får vist frem sine åringer, og trenere og andre kjøpelystne kan besiktige åringene.

Nedenfor finner dere informasjon om påmelding til, og gjennomføring av visningene:

Påmelding:
Påmelding skjer samlet til samtlige visninger senest innen mandag 3.august 2020, kl. 15.00.

Påmelding sendes fortrinnsvis på e-post til Laila, laila.stolpnes@travsport.no , alternativt pr. telefon 950 77 061, og må inneholde informasjon minimum som følger:

-        Hestens navn

-        Ønsket bane for visning

-        Ekstra informasjon om hesten som ønskes presentert/lest opp ifm. visningen, se eget avsnitt om informasjon.

Hver åring kan kun vises på én bane.

DNT forbeholder seg retten til å avlyse visningen ved færre enn tre (3) påmeldte åringer til én bane. Oppdrettere som har meldt på sin åring til en bane der visningen avlyses, vil i stedet få anledning til å delta på en annen bane.

 

Informasjon om åringene som skal vises på den enkelte bane:
Det vil bli publisert en liste over de åringer som skal vises på den enkelte bane i baneprogrammet den aktuelle dagen. Hver åring blir der presentert med følgende informasjon:

Katalognummer – hestens navn – kjønn – far – mor – oppdretters navn

Tilsvarende informasjon vil også bli presentert på DNTs nettside som en nyhetssak.

Under fremvisningen i løpsbanen vil hver åring bli presentert over høyttaleranlegget. I tillegg til den kataloginformasjonen som allerede finnes, kan oppdretter sende inn tilleggsinformasjon om hver åring, som vil bli presentert/lest opp i forbindelse med visningen på banen.

Tidspunkter:
Visningen av åringer skal skje i forkant av løpsdagen, og løpsbanen stenges for all annen aktivitet mens visningen av åringene pågår. Tidsskjemaet på en slik dag er stramt, og av hensyn til alle deltakere på stevnet, både åringer som skal vises frem og hester som skal starte i løp senere på dagen, må visningen være ferdig avsluttet senest fem kvarter før start første totalisatorløp. Eventuelle mønstrings- og prøveløp vil bli avviklet etter siste løp denne dagen.

DNT har satt opp et ca. tidspunkt for start første visning på de aktuelle banene, med dette tidspunktet vil kunne endres avhengig av antallet åringer påmeldt. Endelig tidspunkt for oppstart vil bli gitt etter påmeldingsfristens utløp:

Bane

Ukedag

Dato

Start 1.løp

Ca. tidspunkt første visning

Biri

Søndag

9.august

18.15

15.30

Momarken

Tirsdag

11.august

18.55

16.00

Jarlsberg

Fredag

14.august

18.55

16.00

Forus

Lørdag

15.august

14.10

11.00

Sørlandet

Søndag

16.august

18.15

15.30

Leangen

Mandag

17.august

18.55

16.00

Klosterskogen

Torsdag

20.august

18.55

16.00

Bjerke

Lørdag

22.august

14.10

11.00

Bergen

Søndag

23.august

18.15

15.30

 

Samtlige åringer må ankomme banen i god tid før visningen starter. Av hensyn til restriksjoner gjeldende antallet personer som kan oppholde seg i hesteringen under løpsdagen, vil personer som ikke har starthest den angjeldende løpsdag bli bedt om å forlate hesteringen før start første løp. Det betyr at visning/besiktigelse av åringene ved oppstallingsstedet fortrinnsvis må skje i forkant av visningen i løpsbanen. Av hensyn til at selve visningen i løpsbanen ikke skal forsinkes, må samtlige åringer være på plass senest 20 minutter før start første visning for dagen. Åringer som ankommer banen så sent at visningen forsinkes, kan bli avvist av DNTs visningsansvarlige på banen.

Oppstalling:
Samtlige åringer vil få tildelt en oppstallingsplass på banen. Åringene oppstalles samlet, og atskilt fra løpshestene som skal starte denne dagen. Av hensynet til den praktiske gjennomføringen av visningen, samt smittevernhensyn hestene imellom, skal åringene oppstalles på tildelt boks og ikke sammen med løpshestene.

Tildelt oppstallingsplass kan benyttes løpsdagen ut.

Av smittevernhensyn grunnet koronasituasjonen tillates det maksimalt to personer pr. åring i hesteringen. Det må oppgis navn på de personene som kommer med åringen(e) senest siste virkedag før visningen. Dette kan gjøres til Laila Stolpnes, eller til den banen åringen skal vises på. Alle som skal være til stede i hesteringen må kunne identifisere seg med gyldig legitimasjon.

Praktisk gjennomføring:
Selve visningen av åringene skjer på oppløpssiden i løpsbanen, og åringene vises i stigende rekkefølge etter katalognummer. «Visningsringen» vil bli markert på et område fra ca. 50 meter før, og frem til målstolpen. Åringene skal vises ved håndleiing i visningsringen.

Oppdretter må selv stille med person(er) som skal vise åringen i visningsringen. Det er påbudt med bruk av hjelm under visningen.

Hver åring får inntil fem (5) minutter i «visningsringen», og vil bli filmet av NEP, som er det samme selskapet som filmer løpene for Rikstoto Direkte. Det vil bli tatt opptak av filmen slik at denne også kan benyttes som presentasjon av åringen under selve nettauksjonen.

Visning av åringer skjer fortløpende, på den måten at en ny åring går inn i visningsringen så snart den forrige er ferdig. Oppdrettere som skal vise flere åringer på samme dag må derfor ha med tilstrekkelig personell slik at gjennomføringen ikke forsinkes. Det må påregnes en relativt lang avstand mellom oppstallingssted og visningsringen i løpsbanen.

Sikkerhet:
Hjelm er påbudt ved all håndtering av åringene utenfor oppstallingsstedet-/boksen.

Banene er bedt om å holde av/avgrense et område i hesteringen som forbeholdes egne visninger/mønstringer av åringene for potensielle kjøpere. Men på enkelte baner kan dette være vanskelig å gjennomføre i praksis, og vi ber derfor om at det vises hensyn til hverandre og omgivelsene rundt.

All håndtering av åringene skal skje på forsvarlig måte. Det er også viktig å huske på at det skal avvikles en løpsdag på banen, hvilket vil medføre en del trafikk av starthester i lett oppvarming, eller på vei til/fra løpsbanen i hesteringen.

Etter at visningen i løpsbanen er ferdig, skal åringene holdes i hesteringen.