Informasjon fra Agder Travforbund

Skrevet av Trond Jaabæk / Vemund Hansen,  10.07.2020
Artikkelbilde
Sørlandets Travpark. Foto: Hesteguiden.com

Det vises til innlegg hvor redaktør i Trav 365 tar et kraftig oppgjør med måten DNT utøver sitt eierskap, samt personkritikk av enkeltmedlemmer i styret.

Agder Travforbund og styret på Sørlandets Travpark tar avstand fra spissformuleringene i innlegget, samt personkritikken av DNTs nestleder og mener at redaktøren her har trått langt over streken. Les innlegget her. 

Når nestleder i DNT uttaler at daglig leder-saken skal behandles på «bakrommet» så menes det i styret på Sørlandet. Det kan ikke gjøres mer riktig. Det ville vært ville vesten om styremedlemmer skulle uttale seg i øst og vest om pågående saker. Da ville integriteten til styret i et AS være fullstendig ødelagt.

Forbundet har hatt representanter i styret på Sørlandet i lengre tid, og opplever samarbeidsklimaet i styret som godt. Det kan åpenbart være forskjellige synspunkter i enkeltsaker, men slik skal det også være. Det er nettopp slike diskusjoner som fører til en god fremdrift og godt forankrede vedtak.

Redaktøren viser også til utøvelse av eierskap og plassering av egne folk. Agder Travforbund var således overrasket over generalforsamlingen i 2019 noe også de fleste andre deltakere trolig syns. DNT har i etterkant forklart seg for dem det gjelder, og tatt konsekvensen av dette. Derfor ble generalforsamlingen i 2020 av den smidige sorten, og var gjennomført på en halv times tid.
Åpenhet og forutsigbarhet er viktig i alle sammenhenger. Vi håper at det blir mer av dette fremover.

Når Kjetil Olsen nå etter 11 år sier opp sin stilling som daglig leder, så vil Agder Travforbund og styret på Sørlandets Travpark rette en stor takk. Olsen har i sum tilført Sørlandets Travpark AS mye i sine år som leder. At den siste tiden har vært krevende er lett å forstå. Den omorganiseringen som nå finner sted i travsporten er omfattende og er åpenbart krevende. De fleste omstillingsprosjekter er nettopp det.

 

Agder Travforbund
Trond Jaabæk
Forbundsleder    

Sørlandets Travpark
Vemund Hansen 
Styreleder