Foreslår Jenny Ernstrøm som nytt styremedlem i DNT

Skrevet av Valgkomitèen i DNT,  14.07.2020
Artikkelbilde
Valgkomitéens innstilling til DNTs generalforsamling 2020.

Valgkomitéen i DNT innstiller på gjenvalg på Ingolf Herbjørnrød som nestleder og Cecilie H. Andersson som styremedlem samt Jenny Ernstrøm som nytt styremedlem.

Valgkomitéen fremmer følgende innstilling overfor generalforsamlingen i DNT:

Ingolf Herbjørnrød (48) fra Lågen travlag gjenvelges som nestleder for to år

Cecilie H. Andersson (32) fra Halden og omegn travselskap gjenvelges som styremedlem for to år

Jenny Ernstrøm (31) fra Oslo travklubb velges som nytt styremedlem for to år

Erik Skjervagen (61) fra Fyresdal tråvlag velges som første varamedlem for ett år (nå tredje vara)

Marielle Smørås (41) fra Fana travlag velges som andre varamedlem for ett år (ny)

Trond Jaabæk (43) fra Mandal travklubb velges som tredje varamedlem for ett år (ny)

Kristin Brækken er også på valg som styremedlem. Kristin har vurdert fram og tilbake, men til slutt konkludert med at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg.

- Basert på samtaler med tillitsvalgte over hele landet og en grundig vurdering i komitéen gjennom flere måneder, har vi kommet fram til at både Ingolf Herbjørnrød og Cecilie H. Andersson bør få fornyet tillit av generalforsamlingen. Begge har bidratt godt i styret gjennom flere år, sier leder Hans Tronstad i valgkomiteen.

- Samtidig ønsker vi å forsterke styret med Jenny Ernstrøm, som med sin økonomibakgrunn og allerede brede ledererfaring representerer en spennende tilvekst. Hun er ansatt som direktør i Telenor Norge med ansvar for strategi og marked rettet mot mellomstore og store bedrifter og offentlig sektor. Jenny var i 2018 nominert på ti på topp i E24s kåring av Norges fremste ledertalent. I tillegg har hun trav som kjær hobby, og trener sammen med sin samboer to løpshester oppstallet i amatørstallen på Bjerke. Hun har også erfaring som styremedlem i Bjerke Travbane AS, forteller Tronstad.

- Dessverre har vi ikke lyktes med å finne kandidater under 26 år til styret. Det kom ingen forslag fra lag og forbund, og komitéen har heller ikke nådd fram. Vi vil oppfordre styret i DNT til å se på en ordning hvor representasjon for ungdom endres til observatørstatus med møterett og talerett i styremøtene. Valgkomiteen mener det bør være styret som bør forvalte ordningen, sier Hans Tronstad.

Valgkomitéen står samlet bak innstillingen. Komitéen har bestått av Inger-Louise Dølvik, Tone M. Blindheim, Tom Rune Bratlien, Endre Storhaug og Hans Tronstad (leder). Generalforsamlingen avholdes på Gardermoen lørdag 29. august.

Her er valgkomitéens innstilling overfor generalforsamlingen på kandidater til styret samt tilknyttede komitéer.

 

Oslo, 14. juli 2020

Kontaktperson:

Leder Hans Tronstad i valgkomitéen tlf 941 78 322