Bestilling av tollpapirer

Skrevet av Anette Leiren,  01.07.2020
Artikkelbilde

Vi gjør oppmerksom på viktigheten av å bestille tollpapirer for start i Sverige i god tid, helst så raskt som mulig etter starterklæring.

I tillegg til at papirene skal produseres av DNT, skal hver enkelt bestilling også behandles og godkjennes hos tollvesenet før de kan ferdigstilles og sendes ut. Behandlingstiden hos tollvesenet varierer og kan ikke påvirkes av DNT.

Vi opplever til tider sen bestilling av startpapirer. Det er av den grunn innført ulike prissatser, avhengig av når man foretar bestillingen.

  • Tollfrihetsseddel/deklarasjon for starthester – over 2 virkedager* før løpsdag**:
    - kr. 300,- medlem i travlag / kr. 600,- ikke medlem
  • Tollfrihetsseddel /deklarasjon for starthest – under 2 virkedager* før løpsdag:
    - kr. 600,- medlem i travlag / kr. 900,- ikke medlem

    * virkedager regnes i denne sammenheng mandag til og med fredag som ikke er offentlige fridager.
    ** Eksempel: Løpsdag fredag  / papirer bestilles senest tirsdag.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere at tollpapirer kan utstedes dersom man er sent ute med bestillingen. Vi ønsker selvsagt å yte så god service som mulig men det må påregnes en viss behandlingstid.

Bestill pr. e-post
Vi henstiller til å bruke e-post ved bestilling av tollpapirer. Bestillingen må inneholde: Dato og sted for løpet, hestens navn, hvem papirene skal utstedes på og grensepasseringssted. Ønskes papirene sendt til annen person enn den som bestiller papirene må dette oppgis. Bestilling av tollpapirer gjøres til post@travsport.no.

Ytterligere informasjon om midlertidig utførsel og gjeninnførsel av hest til konkurranse- og avlsformål finnes på Tolletatens hjemmeside:
https://www.toll.no/no/varer/dyr/reise-med-hest/midlertidig-utforsel-og-gjeninnforsel-av-hest-til-konkurranse-og-avlsformal/

Med ønske om en god sommer!