Weums Corner

Skrevet av Knut Weum,  08.01.2020
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Norsk Trav AS, økonomiske rammebetingelser med mer kan du lese om i dagens "Weums Corner".  

Hei alle sammen der ute. Weums Corner oppstår i god gammel drakt. Årsaken ligger i flere forhold, men først og fremst i våre økonomiske rammebetingelser og ferdigstillelsen av Norsk Trav AS. Det siste ble omtalt i TGN tirsdag. I signaler fra enkelte medlemmer kommer det frem påstander om at dette dreier seg om eiendom. Det har aldri vært aktuell politikk for det sittende DNT-styret.

Hvorfor er gjennomføringen av modell Norsk Trav AS så viktig?

Travet har bak seg to tunge saker der vi har blitt økonomisk belastet gjennom inndrivning av betydelige beløp innen MVA-området. Derfor er det viktig å få organisert oss opp med en klar skillelinje mellom forretningsmessig drift og organisasjonsmessig virksomhet. Forretningsmessig drift er skatte- og avgiftsbelagt. Organisasjonsarbeid er skatte- og avgiftsfri virksomhet.

Norsk Trav AS skal ha ansvar for all forretningsdrift. Selskapet er et aksjeselskap på lik linje med alle dagens driftsselskaper. Den nye modellen er som følger:

    

 

Under viser de to aktuelle modellene: 

Dette er skisseløsninger som er sendt ut til driftsselskapene og har blitt til gjennom flere runder i systemet. Skisse B er den løsningen som anbefales. Hvorfor det? Det er den løsningen som ikke rører ved det formelle eierskapet av dagens struktur på den enkelte bane. Det er dette forslaget som også gir de største besparelsene på kort sikt. Dette oppstår ved at vi sparer et styre, regnskap og revisjon på hver enkelt bane for å nevne noe. Den endelige avgjørelsen i valg av modell vil skje i møte med styreledere og daglig ledere i driftsselskapene og Norsk Trav AS 20. januar kl. 14. Egen innbydelse til dette møte skjer i dag 8. januar i egen ekspedisjon. Styreleder og nestleder i DNT vil også delta.

Samme dag, 20. januar vil det bli avholdt et åpent møte i Hestesportens Hus med mulighet til å følge møte via Skype Business fra kl. 10.00 til 13.30. De som blir invitert er DNT styret, Landsrådet, styreledere og daglig ledere i driftsselskapene, forbundssekretærer, Norsk Rikstoto og fagpressen. Invitasjon til dette møte sendes også ut i dag 8. januar.

Økonomi 2020

DNT har gjennomført en nedskjæring i 2019 på 25 mill. kr etter godkjent budsjett. For året 2020 har vi satt opp foreløpige budsjetter som følger de prognoser som vi har mottatt fra Norsk Rikstoto på 70 mill. kr i mindre økonomisk ramme. Dette er kraftig kost og vil ramme hele organisasjonen med en kraftig nedgang i økonomisk handlefrihet. Vår vurdering er at vi med nød og neppe kan klare dette på de fleste områder, men det kommer til å gjøre vondt. La meg få tilføye at nedskjæringen som ligger inne nå har hatt et hovedmål – skjerm hverdagstravet så langt det er mulig. På et område er det imidlertid ikke mulig å klare denne store økonomiske belastningen. Det gjelder driften av våre totalisatorbaner. Det arbeides målrettet med å få forståelse i Norsk Rikstoto at vi må få økt den økonomiske rammen 2020 med minimum 6 mill. kr hvis vi skal unngå å vurdere permisjoner, oppsigelser eller stengning av baner. Jeg tror og håper å oppnå forståelse for denne situasjonen i Norsk Rikstoto sitt styre. Det vil skje gjennom følgende møter. 14 januar er det fellesmøte mellom styre og administrasjon i Norsk Rikstoto, Norsk Jockeyklub og DNT. 16. januar har Norsk Rikstoto sitt styremøte. 20. januar gjennomføres våre møter som nevnt ovenfor. Vi har også fått beskjed om at Norsk Rikstoto vil avholde en pressekonferanse 21. januar.

Avslutningsvis vil jeg gjerne få lov til å nevne at de tilbakemeldingene jeg får, så er det stor forståelse for situasjonen. Sterkere enn på lenge er det en vilje til samhold og målrettet samarbeid for å rette opp den sporten vi er så glad i. Det bærende grunnlag for fremtiden er hesten og hesteeieren.

Med vennlig hilsen 
Knut Weum
Styreleder Det Norske Travselskap