Budsjett 2020

Skrevet av Marius Lundstein ,  31.01.2020
Artikkelbilde
Budsjett 2020 i Det Norske Travselskap.

Styret i Det Norske Travselskap har i dag behandlet budsjett for 2020. De totale midler som kan benyttes gjennom året er 107 millioner kroner mindre enn opprinnelig budsjett for 2019. 

Styret i Det Norske Travselskap har i dag behandlet budsjett for 2020. Styret ga i desember 2019 føringer på økonomiske prioriteringer som skulle ligge til grunn for utarbeidelsen av budsjettet. Det blir ingen større endringer i konsekvensene av budsjettet, enn det som ble formidlet i pressemelding 7. desember 2019. Les denne pressemeldingen her.

Det ble imidlertid gjort en endring i forhold til premiene i klasseløpene, slik at disse opprettholdes på samme nivå som i 2019. DNT har også gitt åpning for at det kan avholdes mønstringsløp for to-årige hester i perioden 1. mai til 1. oktober 2020. Mønstringsløp kan avholdes med eller uten pengepremier, men eventuelle pengepremier må finansieres lokalt.

Det Norske Travselskap
31.01.2020