Svenske Kallblodsklassikern

14.02.2020
Artikkelbilde

Innmeldingsfrist til Svenske Kallblodsklassikern for hester født 2018 er 29.02.2020

Innmeldingsfristen er 29.02.2020 og innmelding gjøres ved å sende mail til sporten@travsport.no eller ved å ringe 22956000

Dato for 2018 årgangen.

29.02.2020 - 1. termin 1150 SEK

31.07.2020 - 2. termin 1300 SEK

30.09.2020 - 3. termin 1300 SEK

28.02.2021 - 4. termin 1300 SEK

30.09.2021 - 5. termin 1300 SEK

Bortsett fra den første datoen - som er for innmelding - er de resterende datoene frister for strykning. Fakturering gjøres i etterkant av strykningsfristene.

Detaljert informasjon for Svenske Kallblodskalssikern finnes å lese på travsport.se