Registrering og sertifisering av føll i 2020

Skrevet av Marius Lundstein ,  26.02.2020
Artikkelbilde
Registrering og sertifisering av følll i 2020. Foto: Hesteguiden.com

DNT har lansert digital fødselsmelding, og du kan nå på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2019 i DNTs kundeportal Min Side.  

DNT har lansert digital fødselsmelding, og du kan nå på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2019 i DNTs kundeportal «Min Side». Når fødselsmeldingen er godkjent, kan man også se dette på «Min Side».  Dersom fødselsmeldingen ikke blir godkjent, vil saksbehandler ta kontakt med oppdretter.

Gå til Min Side ved å trykke her

Har du ikke tilgang til Min Side, eller har du spørsmål?
Informasjon om kundeportalen får du her. Ved hjelp til innlogging eller øvrige spørsmål vennligst kontakt DNTs Servicetorg på post@travsport.no

Innraporterte bedekninger 2019
Vedlagt følger liste over hopper som er registrert bedekt i 2019. Se oversikt her.  
Dersom du ikke finner hoppen din på vedlagte liste, ta kontakt med hingsteholder. Hingsteholder må skriftlig gi oss beskjed om hoppe, hingst og bedekningsdato.Ved bedekning i utlandet er hoppeier selv ansvarlig for å gi beskjed til DNT.
Dersom bedekning 2019 ikke er innrapportert vil du ikke ha mulighet for å innraportere resultat av bedekning 2019. 

Sertifiseringspakker for føll født 2020
Sertifiseringspakker vil bli sendt til oppdretter fortløpende. Nytt i år er en ny type mikrochip som kan måle kroppstemperatur. For å kunne gjøre dette må det brukes en avleser, Sure-sens PRO. Denne kan eventuelt bestilles hos Akselsen Agenturer A/S eller andre som forhandler veterinærutstyr.