Informasjon om oppsittpenger

Skrevet av Marius Lundstein,  05.02.2020
Artikkelbilde
Fra 01.01.2020 gjennomføres ikke oppgjør for oppsitt mellom A-lisensierte kusker og hesteeiere via DNT. Foto: Hesteguiden.com

Fra 01.01.2020 gjennomføres ikke oppgjør for oppsitt mellom A-lisensierte kusker og hesteeiere via Det Norske Travselskap.

Det vises til dom i Høyesterett av 18. februar 2019 vedrørende blant annet oppsittpenger. Høyesterett slår fast at oppsittpenger er en avtalt tjeneste mellom kusk og hesteeier. Dette medfører at det må foreligge en faktura mellom partene som har visse formkrav. En slik faktura har ikke DNT mulighet til å utstede på vegne av kuskene. Fra 01.01.2020 gjennomføres derfor ikke oppgjør for oppsitt mellom A-lisensierte kusker og hesteeiere via Det Norske Travselskap. Både DNTs løpsreglement og lisensbestemmelser er derfor endret på dette området. Dette betyr at kusker innenfor denne lisensgruppen selv er ansvarlig for å fakturere hesteeier for sine oppsitt. Kusken er å regne som en selvstendig næringsdrivende og vil selv måtte opprette et kundeforhold med hesteeier.   

Oversikt i Min Side

DNT har ønsket å tilrettelegge for at kuskene på en enkel måte kan få oversikt over sine oppsitt og foreta uttrekk av disse. Derfor er det utviklet en løsning i DNTs medlems- og kundeportal «Min Side», der kusken kan foreta uttrekk av lister med oppsitt etter ønsket tidsperiode. Disse listene inneholder sentral informasjon med oversikt over løp og hester som kusken har kjørt i den valgte perioden. Listene har per nå ‘den samme begrensede personinformasjon som i DNTs øvrige publikasjoner, i henhold til lov om behandling av personopplysninger. 

Tilgang til Min Side

Min Side er DNTs medlems- og kundeportal, hvor man blant annet har oversikt over egne hester i tillegg til en rekke registreringsmuligheter. Les mer om Min Side her.

Trenger du hjelp til pålogging? Kontakt DNTs Servicetorg på post@travsport.no .