Hest- og hovslagerfag på videregående opplæring

Skrevet av Marius Lundstein,  26.02.2020
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto. Foto: Hesteguiden.com

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring i Norge. Kunne du tenke deg å studere hest- og hovslagerfaget? Se skolene som tilbyr denne utdanningen her. 

I Norge finnes en rekke videregående skoler som tilbyr programområde for hest- og hovslagerområdet. Er du interessert i hest og kunne tenke studere hestefaget? Da er hest- og hovslagerfaget på VGO veien for deg. DNT har samlet en oversikt over alle skolene som tilbyr faget, og du får den ved å klikke her. 

Formål: Programområde for hest- og hovslagerfag - Utdanningsdirektoretet (www.udir.no)
Hestenæringen har lange tradisjoner knyttet til menneskets bruk av hest i arbeid og konkurranse. Bruk av hest knyttet til turisme, friluftsliv, helse og omsorg og pedagogisk arbeid er økende. I dette perspektivet stiger også etterspørselen etter kompetanse for stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Programfagene i heste- og hovslagerfag skal gi kompetanse innenfor tradisjonelle og nye næringsområder, der stell og bruk av hest er en del av en profesjonell yrkesutøvelse.

Programfagene skal legge til rette for at eleven skal opparbeide forståelse for det særegne knyttet til hesterelaterte aktiviteter og det å ha ansvar for dyr, med de krav det stiller til etikk, sikkerhet og miljø. Programfagene skal bidra til opplevelse, undring og refleksjon og stimulere til innovasjon og næringsutvikling basert på bruk av hest. Gjennom arbeid med hest skal opplæringen inspirere eleven til økt livskvalitet og til å se nye muligheter i næringen.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i hestenæringen og fremme kreativitet, tverrfaglig tenkning og personlig vekst gjennom en helhetlig tilnærming til teori og praksis. Den skal også gi eleven mulighet for å utvikle samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse som er anvendelig i yrkes- og samfunnsliv i bred forstand, og legge grunnlaget for livslang læring. Programfagene skal kvalifisere for videre yrkesutdanning innen hestefaget eller hovslagerfaget, eller for studieforberedende utdanning i naturbruk.