Ønsker flere kvinner og ungdommer i travpolitikken

Skrevet av Marius Lundstein,  14.12.2020
Artikkelbilde
Valgkomitéen i DNT ønsker spesielt kvinner og ungdom inn i travpolitikken. Foto: Eirik Stenhaug

Valgkomitéen i DNT inviterer alle forbund og lag til å foreslå kandidater til styret samt tilknyttede komitéer. Komitéen oppfordrer spesielt kvinner og ungdom til å stille til valg.

Valgkomitéen er i gang med sitt arbeid frem mot generalforsamlingen i DNT 2021. Komitéen består av Tone M. Blindheim, Endre Storhaug, May- Liss Hansen, Asbjørn Opdal og Tom Rune Bratlien (leder).

I generalforsamlingen neste år skal det foretas valg av styre i DNT i tillegg til følgende komitéer: Kontrollkomité, avlskomité, domskomité, appellkomité, lovkomité og påtalekomité.

Styret

I styret i DNT er følgende representanter på valg:

Knut Weum  (Leder)                                                   ønsker gjenvalg

Torstein Grande  (styremedlem)                                ønsker gjenvalg

Erik Skjervagen (1. vara)                                           ønsker gjenvalg

Espen A. Schem (2. varamedlem)                            ønsker gjenvalg

3. varamedlem skal velges

Også i de tilknyttede komitéene er både medlemmer og varamedlemmer på valg. Les mer om hvorvidt medlemmene ønsker gjenvalg nedenfor.

Kvinner og ungdom

Valgkomiteen oppfordrer alle lag og forbund om å foreslå kandidater til de vervene som er på valg. Signalene fra grasrota blir en viktig ledesnor i komitéens arbeid. Vi henstiller til å fremme forslag med en kort begrunnelse for kandidaten, kandidatens tilknytning til travet samt kandidatens bakgrunn for øvrig.

Det er spesielt ønskelig med forslag på kandidater under 26 år, jfr. §4.2 i Lov for DNT. Valgkomitéen ønsker også å rekruttere flere kvinner til neste års valg.

Frist for å fremme forslag er satt til 1. februar 2021. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder på e-post. Adressen er: tom.r.bratlien@nordre-land.kommune.no

Valgkomitéen vil deretter vurdere alle innkomne forslag sammenholdt med tillitsvalgtes tilbakemeldinger samt valgkomitéens egne vurderinger og forslag. Innstilling fra valgkomiteen skal foreligge i løpet av mars 2020, senest 4 uker før generalforsamlingen-

Imøteser stort engasjement!

Snertingdal, 15.12.2020
På vegne av valgkomiteen
Tom Rune Bratlien, leder

Se brev fra Valgkomitéen, inkludert valgoversikt her