Nye spillegrenser for hestespill

Skrevet av Norsk Rikstoto,  17.12.2020
Artikkelbilde
Pressemelding: Nye spillegrenser for hestespill.

Fra 1. januar 2021 innfører Norsk Rikstoto nye spillgrenser for sine kunder. 

Norsk Rikstoto er en av to hovedaktører som tilbyr pengespill i Norge i dag. Norske myndigheter ønsker et enhetlig ansvarlighetsrammeverk hos disse aktørene, som skal forebygge uheldig spilleadferd. Derfor innfører Norsk Rikstoto fra 1. januar 2021 nye spillegrenser for kundene.

Med de nye grensene kan kunden maksimalt ha 20 000 kroner som spillegrense per 30 dager, rullerende over en 90 dagers periode. Rullering betyr at ubenyttet spillegrense vil overføres til neste periode, begrenset til en 90 dagers periode. Kunden kan også velge å legge eventuelle gevinster til spillegrensen, samt eventuell positiv gevinstsaldo fra 2020. Dersom kunden ikke velger egne spillegrenser, setter Norsk Rikstoto spillegrenser for kunden til henholdsvis 1 000 kroner per dag og 5 000 kroner per 30 dager.

Spill på hest skal skje i trygge rammer

Norsk Rikstoto har lagt ned et stort arbeid og brukt betydelige ressurser på å utvikle prosedyrer og verktøy som gjør at spill på hest skjer i svært trygge rammer for våre kunder.

Alt spill skjer registrert på unike kundeprofiler og den enkelte kunde må sette egne spillegrenser. Videre kartlegges og analyseres kundenes spilleadferd gjennom Norsk Rikstotos ansvarlighetsverktøy, slik at vi kan oppdage og reagere overfor kunder som er i ferd med å utvikle et uheldig spillemønster. For å forebygge uheldig spilleadferd blir kundene bedt om å ta selvtester for å bli mer bevisst på egen spilleadferd. Kunder kan på en enkel måte sette seg på spillepause eller velge å utestenge seg helt fra muligheten til å spille hos oss.

Norsk Rikstoto tar uheldig spilleadferd på alvor og er bevisste på vårt samfunnsansvar. Vi har et tett og godt samarbeid med Lotteritilsynet som er vårt kontrollerende organ. Gjennom bidrag til Lotteritilsynet støtter vi driften av Hjelpelinjen for spilleavhengige.

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet og en overordnet økonomisk styring av hestesporten.

Norsk Rikstoto skal være en vesentlig bidragsyter til å sikre utviklingen av hestehold og hesteavl i Norge.