Innkalling til DNTs generalforsamling 2021

Skrevet av Marius Lundstein,  14.12.2020
Artikkelbilde
DNTs generalforsamling 2021 avholdes lørdag 24. april.

DNTs generalforsamling avholdes lørdag 24. april, kl. 11.00 – 18.00 på Thon Hotel Oslo Airport. 

Generalforsamling 2021 i Det Norske Travselskap (DNT) avholdes på Thon Hotel Oslo Airport lørdag 24. april kl. 11.00 - 18.00. Registrering skjer i tidsrommet kl. 10.00 – 10.45. 

I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende senest seks uker før generalforsamlingen – 13. mars 2021. Forslag fra travlag skal sendes via det respektive forbund som gir sin uttalelse.

Representanter og observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres videre til en festbankett til kostpris, som betales av hver deltaker.

Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representantene etter gjeldende satser.

Forbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) senest 19. mars 2021.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no, senest 14 dager før generalforsamlingen.

Alle dokumenter til generalforsamlingen 2021 lastes opp her