Gjennomslag for hestesporten på Stortinget

Skrevet av Marius Lundstein,  03.12.2020
Artikkelbilde

Styret i DNT ser med stor tilfredshet på de meldinger som er kommet fra Stortinget i dag, der et flertall i familie- og kulturkomitéen viser forståelse for hestesportens utfordringer, samtidig som tiltak foreslås iverksatt.

Det er med stor tilfredshet styret i Det Norske Travselskap (DNT) opplever at Stortinget slutter opp om norsk hestesport og dens betydning i store deler av landet, uttaler Knut Weum, styreleder i DNT.

Styret er særlig fornøyd over at stortingsflertallet har lyttet til næringens store bekymringer over regjeringens forslag til spillgrenser, som etter vårt syn innebar en stor risiko for omfattende handelslekkasje til det uregulerte spillemarkedet, redusert ansvarlighet og alvorlig inntektssvikt for hestenæringen, særlig i distrikts-Norge. Det er derfor gledelig at komitéens flertall, som også representerer Stortingets flertall, gir så klar beskjed om at de vil følge utviklingen nøye. De pålegger også regjeringen å vurdere nødvendige tilpasninger av tapsgrensene både for enkeltspillere og for å sikre kanalisering til det regulerte spillmarkedet.

Vi håper og tror derfor at det blir flertall for forslagene fra Stortingets familie- og kulturkomité som gir norsk hestesport en håndsrekning i en krevende tid. Dette vil i så fall medføre fjerning av totalisatoravgiften for godt, at staten overtar finansieringen av Norsk Hestesenter, samt finansieringen av oppgaver knyttet til dopingkontroll, stevneveterinærer, stallkontroll og forebyggende dopingarbeid.

Styret i Det Norske Travselskap
Oslo, 3. desember 2020