Avls- og registreringsreglementet

Skrevet av Marius Lundstein,  04.12.2020
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Avls- og registreringsreglementet om føll født i utlandet av norsksertifisert mor er endret, med virkning fra 1. januar 2021.

Det er foretatt endringer i henholdsvis § 2.5 a og 2.5 e i DNTs Avls- og registreringsreglement (kaldblods og varmblods), og vil lyde:

Hest født i utlandet av norsksertifisert mor skal oppholde seg på norsk jord innen 31.12. fødselsåret. Sted og tidspunkt for ankomst til Norge skal varsles DNT senest 48 timer før avreise fra oppstallingsland. Avdeling for hestevelferd kan foreta kontroller av føllenes helsetilstand ved ankomst til Norge. Kopi av tolldeklarasjon sendes DNT snarest mulig. Sertifisering av hesten vil først bli gjennomført ved fremleggelse av tolldeklarasjon. Dersom tolldeklarasjon datert innen 31.12. fødselsåret ikke kan fremlegges, mistes retten til oppdretterpremier og deltakelse i klasseløp. Personell godkjent av DNT i oppstallingsland kan utføre signalementsbeskrivelse, sette inn mikrochip og ta hårprøver for DNA-typing.

Ovennevnte bestemmelser vil gjelde føll født i 2021 og senere.