Rikstoto forblir eget selskap

Skrevet av Frode Gjesdal / Equus Media,  03.04.2020
Artikkelbilde
Norsk Rikstoto forblir et eget selskap.

Regjeringen viderfører dagens modell for organisering av hestespill etter 2021. - Vi er glade for tilliten regjeringen har vist, sier Camilla Garmann. 

En sammenslåing med Norsk Tipping har vært av tingene som har vært vurdert i arbeidet med ny pengespillov, men konklusjonen er at dagens modell videreføres. 

– Vårt hovedanliggende er å sikre en ansvarlig og sammenhengende spillpolitikk. I forbindelse med lovprosjektet var det derfor naturlig å vurdere om organiseringen med hestespill i et eget spillselskap er den beste løsningen for å gjøre dette. Etter en grundig helhetsvurdering har vi kommet fram til at hestespillene bør forbli hos Norsk Rikstoto, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB. 

Glade for tilliten
- Norsk Rikstoto er glade for tilliten, men samtidig ydmyke i forhold til de utfordringene vi står overfor. Corona-krisen har gitt andre akutte utfordringer og prioriteringer i en periode fremover, men vi er overbevist at vi sammen skal klare å komme oss gjennom dette og gleder oss til å ta fatt på veien videre sammen sier Camilla Garmann.

- Regjeringen ser at hestemiljøet er viktig for hele landet og sportens sentralforbund har ytret ønske om å videres modellen med et eget spillselskap. Det er viktig at disse er blitt hørt. Jeg vil benytte anledningen til å takke sentralforbudene for samarbeidet, sier Garmann.

 

Les meldingen fra regjeringen her.