Prøveløp

Skrevet av Tron Gravdal ,  14.04.2020
Artikkelbilde
Etablering av rene prøveløpsdager.

Det er besluttet at det etableres noen rene prøveløpsdager. For å begrense antall deltakere på eventuelle totalisatordager fremover vil det inntil videre fortsettes med egne prøveløpsdager.

I første omgang legges det opp til følgende prøveløpsdager;

Jarlsberg torsdag 16/4 kl 14.00    - Innmelding/starterklæring onsdag 15. april 08.00-08.30/09.30-10.00

Bergen fredag 17/4 kl 14.00         - Innmelding/starterklæring torsdag 16. april 08.00-08.30/09.30-10.00

Forus lørdag 18/4 kl 11.00           - Innmelding/starterklæring fredag 17. april 08.00-08.30/09.30-10.00

Leangen søndag 19/4 kl 13.00    - Innmelding/starterklæring fredag 17.  april 08.00-08.30/09.30-10.00

Biri mandag 20/4 kl 19.00            - Innmelding/starterklæring fredag 17. april 08.00-08.30/09.30-10.00

Sørlandet onsdag 22/4 kl 19.00  - Innmelding/starterklæring tirsdag 21. april 08.00-08.30/09.30-10.00

 

Innmelding/starterklæring: 22 95 61 25

Etter evaluering av prøveløpsdagene vil nye dager terminfestes og offentliggjøres fortløpende. Da vil også øvrige baner legges til etter hvert.

Opplegg for gjennomføring av prøveløp:

  • Innmelding og starterklæring gjøres siste virkedag før løpsdagen avvikles.
  • Arrangørbane lager boksliste. Det skal være med minimum en ledig boks mellom hver hest i innendørsstaller (med unntak av flere hester fra samme stall). Nummerdekken henges ut i tildelt boks.
  • Arrangørbane lager navneliste til portvakt – kun maks en person pr. hest har adgang til hesteringen. Samt kusker som skal kjøre prøveløp aktuell dag.
  • Navn på reisende med hest må meldes fra til arrangørbane senest kl 12.00 dagen før løpsdag.
  • I og med at det kun legges opp til prøveløp en slik dag er det ikke noe mål i seg selv å samle så mange hester som mulig i hvert løp. Derfor vil det kun være hester fra en distanse pr. løp. Maks 6 hester pr. løp.
  • For gjennomføring av prøveløp – vil det kunne arrangeres som «Registrert premiekjøring» i henhold til løpsreglementets §3-1. 

Prøveløpene vil fortløpende legges opp i løpsdagskalenderen.