Positivt svar fra Helsedirektoratet

Skrevet av Marius Lundstein,  16.04.2020
Artikkelbilde
Positivt svar fra Helsedirektoratet.

Det Norske Travselskap (DNT) har i dag mottatt svar fra Helsedirektoratet på orientering sendt 31. mars 2020.

31. mars sendte DNT, Norsk Trav, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto en orientering til Helsedirektoratet der vi la til grunn hvordan et stevne kan gjennomføres uten å komme i konflikt med de nasjonale føringene for pågående koronaepidemi. Vi ba om kommentarer til den oversendte orientering, og dette har det i dag kommet svar på.

DNT er av den oppfatningen at vi kan avvikle totalisatorløp uten å komme i konflikt med forskrift om smittevernstiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) eller veiledning til denne. Styret i DNT har kommet frem til dette gjennom nøye arbeid med tilrettelegging av stevner etter de gjeldende føringene som myndighetene har satt for koronaepidemien i Norge.

Helsedirektoratet har etter en gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen funnet at kontaktbegrensede tiltak iverksettes, det vil ikke være ansamlinger eller grupperinger av personer over det tillatte og deltakere vil ikke dele utstyr eller fasiliteter. De grunnleggende kravene til smittevern kan med det være oppfylt.

Helsedirektoratet slår imidlertid fast at det vil være opp til den enkelte kommune hvor travbanen er lokalisert å gjøre en konkret vurdering av om travbanen kan møte tilstrekkelige kontaktbegrensede tiltak. Det vil være helt avgjørende at kommunen vurderer virksomheten for å kunne drive i samsvar med de gjeldende krav til smittevern. Kommunen kan nekte bruk av banen og eventuelt stenge virksomheten med hjemmel i smittevernloven.

Med dette svaret arbeider DNT og Norsk Trav AS videre opp mot den enkelte kommune, der vi har stor tro på at vi får positive svar fra flere kommuner innen kort tid. Vi vil da komme tilbake med informasjon om når og hvor første løpsdag vil bli avholdt.