Oppdatering sport pr. fredag 24.april

Skrevet av Tron Gravdal,  24.04.2020
Artikkelbilde
Biri er første bane ut som V75-arrangør etter "korona-pausen" - rammene blir annerledes enn de var her når Max Brady vant Prinsesse Märtha Louises Pokalløp i 2018, men stor sport blir det ventelig også lørdag 2.mai(Foto. Hesteguiden.com)

Tidligere denne uken ble V75-dagene frem til og med 13. juni publisert. Tidlig i neste uke vil en justert terminliste for hele perioden frem til og med søndag 14.juni presenteres.

Foreløpig er følgende løpsdager besluttet avviklet i uke 19:

Ukedag Dato Bane
     
Mandag 04.mai Leangen
Tirsdag 05.mai Forus
Onsdag 06.mai Bjerke
Torsdag 07.mai Bergen
Fredag 08.mai Biri
Lørdag 09.mai Sørlandet

Starttidspunkter for de enkelte løpsdagene er ikke hundre prosent avklart, men mest trolig vil samtlige hverdagsstevner gå som ettermiddagstrav med første løp kl. 16.20. V75 lørdag kveld på Sørlandet har start første løp kl. 20.00.             

Proposisjoner for de resterende V75-dagene i mai vil publiseres på kveldstid fredag 24.april.

Proposisjoner for løpsdagene frem til og med 5. mai ligger allerede ute i løpsdagskalenderen. Proposisjoner for løpsdagene fra 6. til 9. mai legges ut senest søndag 26.april.

Tidlig neste uke vil hele produksjonsplanen (løpsdager) frem til 15. juni publiseres. Deretter vil det jobbes med proposisjoner fortløpende slik at vi så snart som mulig igjen kan gi de aktive muligheter til bedre å kunne planlegge løp lenger fram i tid. Inntil videre, og i utgangspunkt for hele perioden fram til 12. juni legges det opp til å avvikle seks løp på hverdagene, og sju løp på V75-dager.

Divisjonsløp meeting 1

Det første meetinget i divisjonssystemet ble startet opp i januar. Grunnet løpspausen er det nå satt opp nye kvalifiseringsløp. Antall kvalifiseringsløp pr.divisjon/cup var som utgangspunkt satt til 8 løp pr.klasse i meeting 1. Revidert plan for meeting 1 vil nå gi totalt 6 kval.løp pr.klasse med unntak av Grunncupen, Grunndivisjonen og Bronsedivisjonen som får totalt 7 kvaifieringsløp.

Hestene som var ute i kvalifiseringsløp i januar og februar beholder de poengene de skaffet seg da. Samtlige kvalifiseringsløp avvikles på V75-stevner med unntak av to kvalifiseringsløp som er satt opp på Leangen mandag 11. mai samt to kvalifiseringsløp på Leangen mandag 18. mai. Disse fire kvalifiseringsløpene på Leangen vil gå med en førstepremie på kr 24.000. De resterende kvalifiseringsløpene går med V75-premiering med førstepremier på 40.000, 50.000 eller 60.000 kroner.

Her er hele listen over kommende kvalifiseringsløp; eksakte proposisjoner for hvert kvalifiseringsløp finner man under den enkelte løpsdag som man finner i løpsdagskalenderen.

Her kan du se poengoversikten over de ulike divisjoner/cuper før V75-omgangen på Biri 2.mai

Avvikling av prøveløp

De som har behov for å kjøre prøveløp melder ifra til sportsadministrasjonen i Norsk Trav.

Send gjerne ønske/prøveløpsinnmelding til: innmelding@travsport.no eller ring på 22 95 61 25.

Hester tilbys prøveløp innenfor «normal» region så snart som mulig og fortrinnsvis innen 15 dager. Ordningen trer i kraft fra 30.04

I praksis legges det inn prøveløpsproposisjoner til samtlige løpsdager(fra og med 30.04) med tekst som uthevet ovenfor.

Så lenge travløpene blir arrangert med begrensninger grunnet koronapandemien anmodes trenere om i så stor utstrekning som mulig å planlegge prøveløp i noe tid før planlagt debut.

Cuper og serier

Første løp i DNTs Unghestserie er planlagt på Bjerke 6. mai, og det legges nå opp til at unghestserien gjennomføres som planlagt.

Her kan du se oppsettet for DNTs Unghestserie

To løp i Veikle Balder Cup skulle vært avviklet i den kjørefrie perioden. Disse to løpene vil erstattes av nye proposisjoner. Utover det kjøres Veikle Balder Cup som planlagt.

Her kan du se(egen fane i) oppsettet for Veikle Balder Cup(dokumentet oppdateres innen 1.mai med de 2 nye proposisjonene som nevnt ovenfor)