Norsk Rikstoto fritatt for statsavgift i 2020

Skrevet av Norsk Rikstoto / Marius Lundstein,  01.04.2020
Artikkelbilde
Norsk Rikstoto vil få fritak for Statsavgiften for 2020, også med tilbakevirkende kraft for januar og februar. Foto: Eirik Stenhaug/Equus Media

Norsk Rikstoto vil få fritak for Statsavgiften for 2020, også med tilbakevirkende kraft for januar og februar.

Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklubb (NJ) bad i samråd med Stiftelsen Norsk Rikstoto (NR) om at totalisatoravgiften bortfaller i sin helhet fra og med 1. januar 2020 i notat av 24. mars 2020 til Finansdepartementet.

Argumentasjonen var at den ekstraordinære situasjonen knyttet til COVID-19 har ført til et massivt inntektsbortfall som i løpet av 1 - 3 mnd. truer den videre driften ved landets løpsbaner. Situasjonen vil kunne utløse en handlingsplikt for styrene med styrt avvikling eller konkurs som utfall. Følgeeffektene for hestenæringen vil være tilsvarende store. Hestenæringen verdikjede representerer ca. 16000 arbeidsplasser. Mange av disse står nå i fare for å bli borte.

Videre var argumentasjonen at Norsk Rikstoto, gjennom sitt arbeid med ansvarlig spill, er en viktig bidragsyter i arbeidet for den norske enerettsmodellen. Samtidig er Norsk Rikstoto den eneste blant tilbyderne i spillmarkedet som får svekket sin konkurransesituasjon gjennom en betydelig statlig avgift. Bortfall av totalisatoravgiften som forespurt vil derfor styrke norsk spillpolitikk gjennom kanalisering av spill til selskaper med allerede etablerte prosesser for ansvarlighet.

Det er i dag fremkommet fra Landbruks- og matdepartementet at Norsk Rikstoto vil få fritak for Statsavgiften for 2020, også med tilbakevirkende kraft for januar og februar. Gitt den situasjonen vi er i nå hvor det per nå ikke kjøres løp i Norge, og hvor Sverige kjører løp som vi importerer, vil dette utgjøre cirka 80 millioner kroner. Hvis status endres i Norge eller Sverige vil dette kunne påvirke beløpet den ene eller andre veien.

- Dette var svært viktig for Norsk Rikstoto og hestesporten, både for å kunne sikre en ansvarlig egenkapital for Norsk Rikstoto i hht Stiftelsesloven gitt denne uforutsigbare krisen vi er i og sist, men ikke minst, å kunne sikre overføringene til formålet så langt det er mulig i denne kritiske perioden, sier administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann.

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet i Norge. 

Norsk Rikstoto skal være en vesentlig bidragsyter til å sikre utviklingen av hestehold og hesteavl i Norge.