Løpsdager uke 17

Skrevet av Tron Gravdal,  17.04.2020
Artikkelbilde
Løpsdager neste uke. Foto: Hesteguiden.com

Nye løpsdager er planlagt og terminlisten for den kommende uken ser slik ut. Sjekk status for de enkelte løpsdagene og hvor i prosessen de enkelte løpsdagene er.

Dato                                      Bane                   Avviklingstidspunkt         Status

Mandag 20. april                  Jarlsberg             kveld                                       Ferdig starterklært

Tirsdag 21. april                   Jarlsberg             ettermiddag                            Ferdig starterklært

Onsdag 22. april                  Leangen              ettermiddag                            Klarsignal gitt fra helsemyndighetene

Torsdag 23. april                  Forus                  ettermiddag                           Avventer avklaring fra helsemyndighetene

Fredag 24. april                   Biri                       ettermiddag                           Nødvendig avklaring anses som gitt.

Lørdag 25. april                  Sørlandet              kveld                                     Klarsignal gitt, løpsdagen avvikles ihht.plan

Søndag 26. april                 Jarlsberg              kveld                                     Jarlsberg har godkjenning på plass

Mandag 27. april                 Bergen                                                              Avventer avkllaring fra helsemyndighetene.

Prøveløp

Mandag 20.april                    Biri                     kl.19.00                                 Ferdig starterklært

Onsdag 22. april                  Bjerke                kl.18.00   

Onsdag 22.april                   Sørlandet           kl. 19.00                                                                       

Torsdag 23. april                 Momarken           kl 18.00        

Proposisjonene for prøveløpsdagene på Bjerke og Momarken  legges ut senest søndag 19.april og disse 2 løpsdagene starterklæres tirsdag 21.april. Prøveløpsproposisjonene for Sørlandet 22.april er allerede tilgjengelig. Bjerke og Sørlandet sine prøveløpsdager innmeldes/starterklæres tirsdag 21.april, mens Momarken sin prøveløpsdag  innmeldes/starterklæres onsdag 22.april.

Proposisjoner for løpene på Leangen 22.april, Forus 23.april, Biri 24.april Sørlandet  25.april, Jarlsberg 26.april og Bergen 27.april er nå lagt opp i løpsdagskalenderen.