Dom i dopingsak 01/2020

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  14.04.2020
Artikkelbilde

Domskomitéen i DNT har avsagt dom i saken mot trener av hesten Todays Shotgun for forsettlig overtredelse av DNTs Dopingreglements § 2 (1) b.

Todays Shotgun avla positiv dopingprøve inneholdende stoffet cetrizin etter løp på Leangen Travbane den 10.juni 2019. Påtalekomitéen i DNT besluttet den 7.februar 2020 å anmelde hestens trener for brudd på DNTs Dopingreglements § 2 (1) b), og nedla en prinsipal påstand om forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av Dopingreglementet, jf. § 11 (2) a.

I sin kjennelse av 6. april 2020 finner Domskomitéen det bevist at Todays Shotgun forsettlig ble tilført cetirizin kort tid før løpet, og ilegger følgende straff:

Slutning:

1. Trener av Todays Shotgun dømmes for overtredelse av Det Norske Travselskaps Dopingreglement § 2 (1) b, jf. § 11 (2) a) til utelukkelse i 24 - tjuefire - måneder. Ileggelse av utelukkelse omfatter i medhold av Dopingreglementet § 11 (1):

  • Retten til å inneha lisens
  • Retten til å delta i travløp
  • Retten til å oppholde seg på, eller benytte anlegg eid eller finansiert av Det Norske Travselskap. 

I tillegg i dømmes vedkommende en bot stor 10 000 - titusen - kroner.

2. Utelukkelsen trer i kraft fra avgjørelsens dato, jf. Dopingreglementets § 22 (1).