Informasjonsbrev om merverdiavgift

Skrevet av Marius Lundstein,  30.04.2020
Artikkelbilde
Informasjonsbrev om merverdiavgift fra skattedirektoratet. Foto: www.skatteetaten.no

Skattedirektoratet har sendt brev om de regler som gjelder for MVA på oppsitt og premiepenger til kusker. Informasjonen gjelder for de som driver med kusking i travløp som ledd i næringsvirksomhet.

Informasjonsbrev om merverdiavgift på oppsitt og premiepenger for travkusker

Publisert av skattedirektoratet 20. april 2020.

Se skatteetaten.no/naringsdrivende for mer informasjon om næringsvirksomhet.

Informasjon om merverdiavgift

Oppsitt (startpenger)

Oppsitt som utbetales til travkusk for start i travløp, er avgiftspliktig. Travkusken skal beregne utgående merverdiavgift av denne omsetningen. Dette er slått fast av Høyesterett i dom av 12. februar 2019, hvor tema var merverdiavgift for kusking av travhester ("Travkuskdommen").

Premiepenger

Det Norske Travselskapets Løpsreglement ble endret 14. september 2017. Dette har fått virkning for avgiftsplikten på premiepenger til travkusker.

Andel av premiepenger som er utbetalt til travkusk før 14. september 2017, er avgiftspliktig. Det skal beregnes utgående merverdiavgift av denne omsetningen. Dette er slått fast av Høyesterett i Travkuskdommen.

Andel premiepenger som utbetales til travkusk etter 14. september 2017, er ikke avgiftspliktig hvis travkusk får den andel av premiepenger som er bestemt i Det Norske Travselskapets Løpsreglement (10 % dersom travkusk og travtrener er samme person. 5 % dersom travkusk og travtrener ikke er samme person).

Unntak: Dersom travkusk får andel av premiepenger større enn prosentsatsen som er bestemt i Det Norske Travselskapets Løpsreglement, er det som utbetales ut over denne prosentsats avgiftspliktig og det skal beregnes utgående merverdiavgift av denne omsetningen.  

Fradrag for inngående merverdiavgift

For deg som driver med kusking som ledd i næringsvirksomhet, og mottar avgiftspliktige oppsitt, og/eller avgiftspliktig andel av premiepenger, vil du ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser som knytter seg til utførelse av denne virksomheten.

Informasjon om endring av skattemeldinger for merverdiavgift

Som skattepliktig skal du sørge for å gi riktige opplysninger i skattemeldinger, og du plikter å opplyse om eventuelle feil.

Du har adgang til å endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger for merverdiavgift (merverdiavgiftsoppgaven) ved levering av endringsmelding. Fristen for endring er tre år etter fristen for innsending. Det vil si at fristen for å endre skattemeldingen for merverdiavgift for 1. termin 2017 er 10. april 2020.

Dersom du finner feil i tidligere innsendte skattemeldinger for merverdiavgift etter å ha lest dette brevet, må du vurdere om du har rett og plikt til å endre skattemeldingen for merverdiavgift.

Kilder

Travkuskdommen: Høyesteretts dom HR-2019-273-A

Skattedirektoratet har også publisert en kommentar til Travkuskdommen fra Høyesterett. Den er tilgjengelig her.

DNTs løpsreglement får du her.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne informasjonen, er du velkommen til å ta kontakt med Skattedirektoratet per e-post til: TonjeSundland.Mogensen@skatteetaten.no, eller Frode.Engstrom@skatteetaten.no.