DNTs generalforsamling 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  30.04.2020
Artikkelbilde
Ny dato for generalforsamling i DNT er 29. august.

DNTs generalforsamling var opprinnelig planlagt avholdt på Thon Hotel Gardermoen 25. april, men måtte utsettes grunnet pågående koronapandemi. Ny dato for generalforsamling er 29. august.

På grunn av utbruddet av Covid-19 (koronavirus) og myndighetenes restriksjoner under pandemien måtte DNT utsette sin generalforsamling 25. april. Det er nå besluttet at DNTs generalforsamling avholdes lørdag 29. august kl. 11.00 – 18.00. Det er på nåværende tidspunkt ikke besluttet om møtet vil bli avholdt som et digitalt eller fysisk møte. DNT følger koronasituasjonen tett og vil innen rimelig tid ta stilling til dette. Hvis det skulle la seg gjøre å avholde en fysisk generalforsamling søkes dette avholdt i møtelokaler i området Oslo – Gardermoen.

DNT opprettholder fristen på seks uker vedrørende innsending av forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Forslag fra travlag skal sendes via det respektive forbund som gir sin uttalelse. Tidligere innsendte forslag fra forbund bes innsendt på nytt.

Travforbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) til DNTs Servicetorg på post@travsport.no innen 24. juli 2020. Representanter og observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representantene etter gjeldende satser, men dette vil kun gjelde ved fysisk møte.

Alt om generalforsamlingen, inkludert ny innkalling, får du her.

Generalforsamling i travforbund

For de travforbundene som ikke har fått gjennomført sin generalforsamling så har DNTs Lovkomitè vurdert saken.

Lovkomiteen har kommet frem til at travforbundene kan benytte kortere innkallingsfrist enn ordinær generalforsamling, og viser til fristen som er ved ekstraordinær generalforsamling, minst 14 dager, jfr. DNTs lov § 2.9 (5).  

Fristen for innsending av forslag var allerede utgått når forbundene utsatte sine generalforsamlinger, og delegatene hadde fått tilsendt saksdokumentene. Det eneste som gjenstod var selve generalforsamlingen. Travforbundene kan derfor etter lovkomiteens syn, sende ut ny innkalling med minst 14 dagers varsel samt tidligere utsendte saksdokumenter.