Åringsauksjon 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  30.04.2020
Artikkelbilde
Åringsauksjon 2020. Foto: Hesteguiden.com

DNT undersøker alternative måter å gjennomføre en åringsauksjon på i 2020. Målsettingen er å kunne tilby en felles salgskanal for oppdrettere høsten 2020.

Klasseløpsauksjonen er en årlig auksjon av ettårige, norskfødte travhester og den avholdes tradisjonelt sett i første eller andre helgen i september. Auksjonen har de siste årene samlet om lag 200 hester og er et arrangement med større antall mennesker til stede.

Normalt sett har påmeldingen til auksjonen startet i mars/april-måned. Påmeldingen starter i god tid før selve arrangementet slik at oppdrettere gis  tid til å planlegge perioden fremover for sin åring, det være seg beitetid, helsekontroller, røntgenbilder og generelle forberedelser. Også forarbeidet som administrasjonen i DNT gjør krever god tid.

Med bakgrunn i den pågående koronapandemien og de nasjonale føringene for å redusere spredning av smitte kan ikke DNT igangsette en «normal» planlegging av klasseløpsauksjonen på nåværende tidspunkt. Det vil innebære for høy økonomisk risiko. Samtidig trenger oppdrettere av norskfødte travhester forutsigbarhet i tiden fremover for hvorvidt DNT vil tilby en salgskanal eller ikke i 2020.

DNT jobber derfor nå for å undersøke alternative måter å kunne gjennomføre en åringsauksjon på, med den målsetting om å kunne tilby en felles salgskanal for oppdrettere av norskfødte travhester høsten 2020.

Vi vil komme med mer informasjon så snart vi har dette klart. Har du spørsmål? Kontakt oss på post@travsport.no