Styreleder Knut Weum møtte Statsråden i Landbruks- og Matdepartementet, Olaug Bollestad

Skrevet av Marius Lundstein,  20.09.2019
Artikkelbilde
Styreleder Knut Weum møtte landbruksminister Olaug Bollestad under Dyrsku'n i Seljord. Foto: Arild Hansen

Forrige helg var det det årlige Dyrsku'n i Seljord. Her møtte DNTs styreleder Knut Weum landbruksminister Olaug Bollestad. 

Under Dyrsku'n i Seljord fikk DNTs styreleder Knut Weum et møte med Statsråd i LMD, Olaug Bollestad. Han fortalte Bollestad om konsekvensene som vil følge av Lotteritilsynets forslag til spill- og tapsgrenser på Norsk Rikstoto sine spill-produkter. 

Fra januar 2020 foreslår Lotteritilsynet nye rammebetingelser på spill gjennom tapsgrenser. Dette i tillegg til statsavgiften som Norsk Rikstoto årlig betaler vil medføre alvorlige, økonomiske konsekvenser for travsporten i Norge.
Hesteporten i Norge er en betydelig samfunnsaktør gjennom sin verdiskapning. Vi anslår at det finnes om lag 125 000 hester i Norge som genererer ca. 16 000 årsverk. En viktig del av hestesportens "økosystem" er travsporten og spillet på hest. De fleste hesteeiere i Norge er vanlige mennesker med hest som hobby. Enten de driver med avl og oppdrett, ridning eller har løpshester er de avhengig av inntektsmuligheter for å kunne fortsette denne hobbyen. Pengene som Norsk Rikstoto fører tilbake til formålet er derfor en sentral bærebjelke i hestesportens verdiskapning. 

Weum utfordret også Bollestad i forhold til ansvarlighet og ringvirkningene av nye tapsgrenser. Norsk Rikstoto har allerede i dag et velutviklet ansvarlighetsregime for sitt spill, med dokumentert virkning. Analyser viser at de store spillerne med foreslåtte tapsgrenser vil flytte sin spill-virksomhet til uregulerte spillselskaper.