Forsinket løpsbulletin

Skrevet av Tron Gravdal,  06.10.2019
Artikkelbilde

Løpsbulletinen for november og desember har vært under bearbeidelse en god stund, men det har ikke vært mulig å sluttføre denne jobben på grunn av innsparingstiltakene som ble besluttet søndag.

Løpsbulletinen er nå planlagt å gå i trykken fredag 11. oktober. Dette er tidspunktet for når den normalt skulle ha ligget i abonnentenes postkasser. Nå tar vi sikte på å legge ut løpsbulletinen på www.travsport.no samme dag som den går i trykken. Distribusjonen er i gang om en drøy uke, og forhåpentligvis vil alle ha løpsbulletinen i hende innen den 20. oktober. Vi beklager forsinkelsen av løpsbulletinen, men ber om forståelse for at det ble slik denne gangen.