Aksjonerer for hesten

Skrevet av "Aksjon Hest - for folk flest" / Marius Lundstein,  26.10.2019
Artikkelbilde
"Aksjon Hest - for folk flest" holder markering foran Stortinget 26. november kl. 17.30

En aksjonsgruppe er dannet for å fremme hestesportens sak. 26. november kl. 17.30 vil det holdes en markering foran Stortinget. 

Pressemelding

Hestefolket i Norge aksjonerer! 24.10.19 Politikeres ønske om innføring av tapsgrenser for Stiftelsen Norsk Rikstoto truer en del av grunnlaget for hest i næring, hest som hobby og hest som idrett. For å sikre fremtidige levedyktige vilkår for en stor og viktig næring og trivselsaspekt, er «Aksjonsgruppa Hest – for folk flest» etablert. Gruppa setter søkelys på hestens rolle i samfunnet og hestenæringen i Norge, en næring som allerede eksisterer på marginale vilkår, og som trues i enda større grad dersom Stortinget innfører den såkalte tapsgrensen for spill på hest. Det uten at det hjelper de som er problemspillere i noen grad!

Aksjonen ble lansert mandag 21.oktober og allerede etter 1,5 døgn var det 10 000 medlemmer! Vi hadde ikke rukket å kontakte politikerne, før de hadde kontaktet -og inviterte oss til møte på Stortinget!

Aksjonsgruppa mobiliserer en markering foran Stortinget 26.november kl.17.30. Gruppa er politisk nøytral og representerer mennesker fra hele «Heste-Norge», uansett hvilken interesse man har for hest. Å ha hest som hobby eller yrke er ikke av betydning, gruppa er oppstått blant folk som er glade i hest og alt den representerer og forstår at hest til alle formål er av stor samfunnsnyttig betydning. Gruppen finnes her: https://www.facebook.com/groups/3126667404072918/?tn-str=*F

Kontaktinformasjon aksjonsleder:
Elisabeth Bremeyer Carlsen
Epost: elisabeth.bremeyer.carlsen@hotmail.com
Telefon: 926 14 040

Bakgrunn:

Inntektsgrunnlaget til store deler av hestesporten i Norge kommer fra Norsk Rikstoto (NR) som har enerett på spill på hest. NR er organisert som en stiftelse der overskuddet skal føres tilbake til formålet, altså hesten. Dette omfatter hester i avl og oppdrett, særnorske raser, trav- og galopphester, hestevirksomhet relatert til idrett og sport, rekonvalesens, terapi, barneidrett, utdanning mm. I dag er det 16.500 årsverk registrert innenfor områder knyttet til hest i næring. Mange av disse arbeidsplassene er knyttet til travsport der 2200 hester er i profesjonell trening og rundt 10 000 er amatørtrente. Det er 13.200 medlemmer i Det Norske Travselskap, 12 travforbund, 173 travlag, 11 totalisatorbaner + lokalbaner, 120-130 treningsanlegg, 485 løpsdager med 4200 løp. I tillegg kommer ca. 300 hester i trening i galoppsporten. Norsk Jockeyklubb har 1 galoppbane, 32 løpsdager, 257 løp med 516 hester til start.

Hest er idrett! Det er 33.000 medlemmer av Norges Rytterforbund. Ryttersport representerer den 6. største idretten og engasjerer 380 rideklubber rundt om i landet. Det er også en av de største jenteidrettene i Norge, og hesten er også representert i ca. 200 rideskoler i Norge. Hest er helse! Det er 200 anlegg som bruker hest i terapi. «Inn på tunet» består av 300 gårder med hest. Tilbud til mennesker i alle aldre innenfor oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening, helse og omsorg. Tilbud til personer med funksjonshemminger, psykiske helseproblemer, rusproblemer eller demente som trenger et dagaktivitetstilbud. De tilbyr også tjenester innenfor integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging. Stallen er kanskje Norges største SFO og aktivitetsskole. Det er en alternativ arena til idrett for barn- og unge som ikke passer inn i de største organiserte idrettene vi har i landet.

Hest er ikke minst næring! Der alle er forbrukere og leverandører. Som årlig omsetter for milliarder og som gir ca. 16500 arbeidsplasser.

Det er Norsk Rikstoto sitt overskudd som gjør det mulig å drive mye av hestesporten i Norge. Overskuddet etter at spillere har fått sine gevinster, går til eiere av hester som starter trav- og galoppløp, Rikstoto tilfører midler til Norsk Hestesenter som er selve kompetansesenteret for hest i Norge for å nevne noe. Av en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner, betalte også Rikstoto 3,7% av brutto omsetning til staten i totalisatoravgift, noe som utgjør ca. 140 millioner kroner i året. Hestesporten og hestens samfunnsytte er formålet for stiftelsens eksistens og i 2018 ble det utbetalt 500 millioner til formålet.

Når Landbruks- og matdepartementet signaliserer å innføre tapsgrenser på hestespill for å skjerme problemspillere, kan dette få betydelige konsekvenser for omsetningen og dermed tilbakeføringer til hestenæring og hestesporten. Spill på hest er i stor grad et kunnskapsspill der de fleste driver ansvarlig på samme måte som man investerer i aksjer og handler på børsen. Problemspillere vil fremdeles kunne spille på hest etter en eventuell tapsgrense satt av myndighetene så lenge man ikke greier stoppe utenlandske aktører på det norske spillmarkedet. Da går hele inntjeningen fra de spillende ut av landet, og ikke til formålet. Ingen ønsker problemspillere, ei Rikstoto eller denne aksjonsgruppa. Men ringvirkningene er så store og kan ta så lang tid å rette opp igjen av å gjøre denne inngripen i spillet. Det uten at man har løst problemet for dem som blir spill avhengige på noe vis. Man har da heller flyttet omsetningen og pengene fra spillet ut av landet, samt sparket ned store deler av hestesporten, avlen og næringskjeden innenfor hest.

Hest er i dag samfunnsnyttig på helt andre områder enn før, men ikke mindre viktig nå og fremover i tid. Omsorgen og livsgrunnlaget for de ca. 120.000 hestene som finnes i Norge og deres eiere er truet. Hver eneste hest betyr noe for mange mennesker, helt alminnelige folk og dette er formålet for Aksjonsgruppa - Hest for folk flest!

Vårt mål er at markeringen foran Stortinget 26.november blir en vekker for politikerne. Vi vil at de skal forstå konsekvenser og ringvirkninger ved å innføre tapsgrensen. Næringen kan ikke over natten bli utsatt for en halvering av midler, samtidig som staten fortsatt vil innkreve den fiskale avgiften fra totalisatorspillet. Hestens eget departement er i ferd med å frata selve livsgrunnlaget for virksomhet med hest i hele Norge!