Utsetter innføringen av totalgrenser

Skrevet av Marius Lundstein,  06.11.2019
Artikkelbilde
Innføringen av totalgrenser er utsatt. Foto: Hesteguiden.com

Regjeringen vil vurdere organiseringen av hestespill og utsetter med det innføringen av totalgrenser. 

Det Norske Travselskap har i dag mottatt melding om at regjeringen vil vurdere om Norsk Rikstotos konsesjon skal videreføres eller om hestespillene bør overføres til Norsk Tipping når nåværende konsesjon utløper i 2021. Dette kommer i forbindelse med arbeidet med ny pengespillov. 

- Regjeringen vil føre en ansvarlig pengespillpolitikk for fremtiden. I forbindelse med det pågående arbeidet med ny pengespillov er det naturlig å se på om en overføringen av hestespillene til Norsk Tipping kan styrke enerettsmodellen, eller om vi bør videreføre dagens løsning. Dette blir et viktig veivalg for enerettsmodellen, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. 

Vurderingen vil gjennomføres av Kulturdepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Vurdering vil primært fokusere på hvordan hensynet til ansvarlige spill kan ivaretas på best mulig måte i fremtiden. De økonomiske og organisatoriske konsekvensene for selskapene vil også bli vurdert, samt hvordan interessene til hestesporten kan ivaretas. 

- Regjeringens pengespillpolitikk skal først og fremst legge til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige. Samtidig er det viktig for regjeringen å sikre at den fremtidige løsningen er til det beste for norsk hestesport, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Regjeringen vil vurdere om dagens modell med 2 aktører bør videreføres, eller om de såkalte totalisatorspillene bør inkorporeres i Norsk Tippings spillportefølje når Norsk Rikstotos konsesjon utløper 31. desember 2021. 

I Norsk Rikstotos konsesjon fra 2016 fastsettes flere krav for å sikre ansvarlige pengespill, herunder at Norsk Rikstoto skal etablere en totalgrense for spill og/eller tap. Fristen for innføring av totalgrenser utsettes i påvente av at regjeringen tar stilling til spørsmålet om hvem som skal tilby hestespill i fremtiden.