Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2020

Skrevet av Marius Lundstein ,  11.11.2019
Artikkelbilde
Arbeiderpartiet vil satse på hestenæringen i sitt alternative budsjett for 2020. Foto: Hesteguiden.com

Arbeiderpartiet har kommet med sitt alternative budsjett for 2020. Her foreslår de en satsning på hestenæringen i Norge. 

Regjeringens statsbudsjett for 2020 ble presentert i oktober. Her ble det foreslått en reduksjon av Norsk Rikstotos totalisatoravgift på 10%. Arbeiderpartiet har nå kommet med sitt alternative budsjett for 2020. Her fremgår det at de ønsker å redusere totalisatoravgiften ytterligere og satse på hestenæringen i Norge med 100 millioner kroner. Du kan se deres alternative budsjett her

Fra tidligere har Senterpartiet foreslått å fjerne hele totalisatoravgiften. Dette kom frem i deres alternartive budsjett for 2019, og du kan lese det her. 

Endelig statsbudsjett for 2020 vedtas i starten av desember.