Terminliste 2020 - 400 travdager

Skrevet av Tron Gravdal,  05.11.2019
Artikkelbilde

Totalt består terminlisten for 2020 av 432 løpsdager, herav 400 travstevner. Dette er for travets del en nedgang på 46 løpsdager, noe som er en markant nedgang.

Terminlisten for 2020 finner du her.

Fokuset i arbeidet med årets terminliste har vært å optimalisere for størst mulig inntektspotensiae pr.løpsdagl samtidig som det er hensyntatt den negative utviklingen som er knyttet opp i mot tilgjengelig hestemateriale.

Det største kuttet i løpsdagstyper har kommet som ordinært lunsjtrav:

 • 24 løpsdager med ordinært lunsjtrav er fjernet. I tillegg to dager med «Fransk lunsj».
 • I og med at det spilles mot tre V75-dager i Sverige i første kvartal er det også en reduksjon på tre V75-dager i terminlisten.
 • For 2020 har man heller ikke valgt å avvikle propagandatrav på Magnor, Haugaland og Kala.
 • Resten av løpsdagene som er fjernet er ordinære V65-dager – en del lørdagskvelder, en hverdagskveld pr. uke i første kvartal og noen enkeltstående hverdager hvor det avvikles storløp i Sverige (Sprintermästeren, Hugo Åberg-dagen og Jubileumspokalen).

 Felles V75-omganger med Sverige arrangeres som tidligere.

 Disse felles-omgangene i Norge avvikles som følger:

 • Momarken 21. mars - Unionskampen
 • Klosterskogen 11. april - Påskeaften
 • Bjerke 14. juni (søndag – OGP)
 • Jarlsberg 5. juli (søndag – UTGI)
 • Bjerke 13. september (søndag - Klasseløpshelg)
 • Bjerke 14. november – Axel Jensen-dagen
 • Momarken 27. desember – (romjul – Julebonanza)
 • Bjerke 30. desember – (romjul – Julebonanza)

I tillegg kommer Bjerke til å være medarrangør av V86-runden 28. august.

Det vil kjøres «Svensk lunsj» hver torsdag i første kvartal. Disse løpsdagene kjøres på Bjerke, Momarken og Jarlsberg.

Det vil kjøres «Fransk lunsj» nesten hver mandag (unntak 18. mai og 1. juni – 2. pinsedag) i perioden fra 20. april til 10. august. Disse kjøres på Bjerke og Jarlsberg. Når det gjelder «Fransk lunsj» så har vi to færre dager enn i 2019. Til gjengjeld vil det være flere løp som går i felles pool med franskmennene. Mens man i 2019 tok spill til tre løp pr. løpsdag vil det i 2020 tilbys spill til fire løp pr. løpsdag. Således økes antall løp med fransk spill fra 51 i 2019 til 60 i 2020.

Som tidligere annonsert er terminlisten for 2020 vedtatt med forbehold om mulige endringer i forhold til den økonomiske situasjonen norsk travsport er i.